Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ghoshal, A. and Ircing, P. and Khudanpur, S. : Hidden Markov models for automatic annotation and content-based retrieval of images and video . SIGIR, p. 544-551, ACM Press, New York, 2005.

Abstrakt

This paper introduces a novel method for automatic annotation of images with keywords from a generic vocabulary of concepts or objects for the purpose of content-based image retrieval. An image is modeled as having been stochastically generated by a hidden Markov model, whose states represent concepts.

Abstrakt v češtině

Článek představuje novou metodu pro automatickou anotaci obrázků pomocí klíčových slov vybíraných z obecného slovníku konceptů nebo objektů. Výsledek této annotace je poté využit při vyhledávání obrázků na základě jejich obsahu. Každý obrázek je modelován pomocí skrytého Markovova modelu, jehož stavy reprezentují jednotlivé koncepty.

Detail publikace

Název: Hidden Markov models for automatic annotation and content-based retrieval of images and video
Autor: Ghoshal, A. ; Ircing, P. ; Khudanpur, S.
Název - česky: Skryté Markovovy modely pro automatickou anotaci a vyhledávání obrázků a videa
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 15.8.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SIGIR
Strana: 544 - 551
ISBN: 1-59593-034-5
Nakladatel: ACM Press
Místo vydání: New York
Datum: 15.8.2005 - 19.8.2005
/ /

Klíčová slova

Hidden Markov models, Image & video retrieval

Klíčová slova v češtině

Skryté Markovovy modely, vyhledávání obrázků, videa

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GhoshalA_2005_HiddenMarkovmodels,
 author = {Ghoshal, A. and Ircing, P. and Khudanpur, S.},
 title = {Hidden Markov models for automatic annotation and content-based retrieval of images and video},
 year = {2005},
 publisher = {ACM Press},
 journal = {SIGIR},
 address = {New York},
 pages = {544-551},
 ISBN = {1-59593-034-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GhoshalA_2005_HiddenMarkovmodels},
}