Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Goubej M. and Škarda R. : Sliding mode controller for heating-cooling processes, testing results . ZČU Plzeň, 2006.

Abstrakt

This paper deals with newly developed sliding mode controller for heating-cooling processes. Basic principles of the algorithm are explained. The proposed strategy is applied to control of a laboratory heating-cooling model. Several experiments examining closed loop properties are performed. The obtained results are compared with traditional PID control.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá nově vyvinutým regulátorem s klouzavým režimem pro teplotní procesy. Popsán je základní princip algoritmu. Navržená strategie řízení je aplikována na laboratorní model teplotního procesu. Provedeny jsou různé experimenty prověřující chování uzavřené smyčky. Výsledky jsou srovnány s tradičním PID regulátorem.

Detail publikace

Název: Sliding mode controller for heating-cooling processes, testing results
Autor: Goubej M. ; Škarda R.
Název - česky: Regulátor s klouzavým režimem pro teplotní procesy, výsledky testování
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.12.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Datum: 14.12.2006 - 16.12.2006
Univerzita, škola: ZČU Plzeň
/ 2009-02-16 11:23:39 /

Klíčová slova

sliding mode control, heating-cooling

Klíčová slova v češtině

řízení s klouzavým režimem, teplotní procesy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GoubejM_2006_Slidingmode,
 author = {Goubej M. and \v{S}karda R.},
 title = {Sliding mode controller for heating-cooling processes, testing results},
 year = {2006},
 school = {Z\v{C}U Plze\v{n}},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GoubejM_2006_Slidingmode},
}