Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Goubej, M. and Škarda, R. and Schlegel, M. : Input Shaping Filters for the Control of Electrical Drive with Flexible Load . Proceedings of the 17th International Conference on Process Control '09, p. 595-601, Slovak University of Technology in Bratislava, Fiikar, M. and Kvasnica, M., Štrbské Pleso, Slovakia, 2009.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


17th International Conference on Process Control

Abstrakt

This paper deals with control of flexible mechanical systems. The goal is to modify the input signal in order to minimize the residual vibrations excited during a motion of a system with flexible parts. The filter is designed in the time domain via impulse function analysis. Possible application of the proposed solution is demonstrated on two examples of flexible system - control of a crane with hanging load and an electrical servo drive with attached flexible shaft. The effect of nonlinearities in the signal path caused by saturation of the servo loop controllers is studied. Various possibilities for the placement of the filter are discussed.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá řízením pohybu mechanických systémů s pružnou strukturou. Cílem je navrhnout tvarovací filtr vstupního signálu, který zajistí minimalizaci úrovně reziduálních vybrací, vybuzených pohybem pružných částí. Filtr je navržen v časové oblasti analýzou impulsní funkce. Aplikace navrženého filtru jsou demonstrovány na dvou příkladech systému s flexibilní konstrukcí - řízení visutého jeřábu se zavěšeným břemenem a elektrický pohon s připojenou pružnou hřídelí. Studován je efekt nelinearit v cestě signálu způsobený saturací smyčkových servo-regulátorů. Diskutovány jsou různé možnosti umístění filtru.

Detail publikace

Název: Input Shaping Filters for the Control of Electrical Drive with Flexible Load
Autor: Goubej, M. ; Škarda, R. ; Schlegel, M.
Název - česky: Tvarovací filtry pro řízení elektrického pohonu s pružnou zátěží
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.6.2009
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 17th International Conference on Process Control '09
Strana: 595 - 601
Editor: Fiikar, M. and Kvasnica, M.
Nakladatel: Slovak University of Technology in Bratislava
Místo vydání: Štrbské Pleso, Slovakia
Datum: 9.6.2009 - 12.6.2009
/ 2009-09-22 15:01:11 /

Klíčová slova

Residual vibration control, input shaping, crane with load, flexible shaft, motion control

Klíčová slova v češtině

Reziduální vibrace, tvarování vstupního signálu, jeřáb s břemenem, pružná hřídel, řízení pohybu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GoubejM_2009_InputShapingFilters,
 author = {Goubej, M. and \v{S}karda, R. and Schlegel, M.},
 title = {Input Shaping Filters for the Control of Electrical Drive with Flexible Load},
 year = {2009},
 publisher = {Slovak University of Technology in Bratislava},
 journal = {Proceedings of the 17th International Conference on Process Control '09},
 address = {\v{S}trbsk\'{e} Pleso, Slovakia},
 pages = {595-601},
 editor = {Fiikar, M. and Kvasnica, M.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GoubejM_2009_InputShapingFilters},
}