Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Goubej Martin and Schlegel Miloš : Feature-based Parametrization of Input Shaping Filters with Time Delays . 2010.

Abstrakt

This paper deals with signal shaping filters in form of sum of weighted time delays. The filter can be used to solve various control problems. The first important application is a control of fexible mechanical systems with respect to minimization of excited residual vibrations. The second interesting field is feedback controller design using open loop frequency response shaping. The paper presents an algorithm for parametrization of all equidistant four-pulse shaping filters with minimum set of chosen parameters.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá tvarovacími filtry ve formě časově vážených dopravních spoždění. Filtr může být použit k řešení různých problémů automatického řízení. První důležitou aplikací je minimalizace reziduálních vibrací při řízení pohybu mechanických systémů s pružnými částmi. Druhou oblastí je syntéza zpětnovazebních regulátorů tvarováním frekvenční charakteristiky otevřené smyčky. Článek prezentuje parametrizaci všech ekvidistantních filtrů se čtyřmi pulzy s minimálním počtem parametrů.

Detail publikace

Název: Feature-based Parametrization of Input Shaping Filters with Time Delays
Autor: Goubej Martin ; Schlegel Miloš
Název - česky: Parametrizace tvarovacích filtrů s dopravním spožděním
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
2011-03-15 16:21:55 / 2011-03-15 16:21:55 / 1

Klíčová slova

time delay, input shaping filters, residual vibrations, zero vibration filters, feature-based parametrization, signal shaping

Klíčová slova v češtině

dopravní spoždění, tvarovací filtry, reziduální vibrace, zero vibration filtry, tvarování signálu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GoubejMartin_2010_Feature-based,
 author = {Goubej Martin and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {Feature-based Parametrization of Input Shaping Filters with Time Delays},
 year = {2010},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GoubejMartin_2010_Feature-based},
}