Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Grůber, M. and Legát, M. and Tihelka, D. : Corpus Recording and Checking on the Recorded Data . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 174-179, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper describes a part of speech corpus recording procedure. It focuses on the supervision during the corpus recording and the checking on the recorded data. Several modifications of used software are presented.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje část nahrávání řečového korpusu. Je zaměřen na odborný dohled během nahrávání a automatickou kontrolu nahraných dat. Jsou v něm prezentovány některé modifikace nahrávacího software.

Detail publikace

Název: Corpus Recording and Checking on the Recorded Data
Autor: Grůber, M. ; Legát, M. ; Tihelka, D.
Název - česky: Nahrávání korpusu a kontrola nahraných dat
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.11.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences
Strana: 174 - 179
ISBN: 978-80-7043-574-8
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 13.11.2007 - 13.11.2007
/ 2009-11-13 14:11:47 /

Klíčová slova

speech synthesis, speech corpus, corpus recording

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči, řečový korpus, nahrávání korpusu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GruberM_2007_CorpusRecordingand,
 author = {Gr\r{u}ber, M. and Leg\'{a}t, M. and Tihelka, D.},
 title = {Corpus Recording and Checking on the Recorded Data},
 year = {2007},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {174-179},
 ISBN = {978-80-7043-574-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2007_CorpusRecordingand},
}