Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Grůber, M. and Legát, M. : Single Speaker Acoustic Analysis of Czech Speech for Purposes of Emotional Speech Synthesis . Proceedings of the AISB 2008 Symposium on Affective Language in Human and Machine, vol. 2, p. 84-87, The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour, 2008.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper deals with an acoustic analysis of the sets of Czech sentences uttered by single speaker. The data used in this analysis consists of both emotional and neutral sentences. We have been especially interested in some features which are supposed to influence the perception of speech, such as F0, phoneme duration, formant frequencies or energy. The analyzed sets of sentences were composed of utterances expressing various speaker's attitude. We have tried to reveal some acoustically measurable differences among various speaker's attitudes so that we could incorporate this knowledge into our speech synthesis system to obtain emotional synthetic speech.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá akustickou analýzou několika množin českých vět namluvených jedním jediným řečníkem. Data použitá v tomto článku obsahují jak emotivní tak neutrální věty. Obzvláště jsme se zajímali o ty vlastnosti, které by mohli ovlivňovat vnímání řeči. Mezi těmito vlastnosti jsou F0, doba trvání fónů, formantové frekvence a intenzita signálu. Analyzované množiny vět byly složeny z promluv vyjadřujících různé řečnické postoje. Snažili jsme se odhalit nějaké akusticky měřitelné rozdíly mezi různými řečnickými postoji tak, abychom mohli výsledky uplatnit v našem TTS systému pro syntézu emotivní řeči.

Detail publikace

Název: Single Speaker Acoustic Analysis of Czech Speech for Purposes of Emotional Speech Synthesis
Autor: Grůber, M. ; Legát, M.
Název - česky: Akustická analýza české řeči jednoho řečníka pro účely syntézy emotivní řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.4.2008
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the AISB 2008 Symposium on Affective Language in Human and Machine
Číslo vydání: 2
Strana: 84 - 87
ISBN: 1 902956 61 3
Nakladatel: The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour
Datum: 1.4.2008 - 4.4.2008
2008-04-07 17:15:00 / 2009-11-13 14:06:14 /

Klíčová slova

speech synthesis, emotional speech synthesis, various speaker's attitude, acoustic analysis

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči, emotivní syntéza řeči, různé řečnické postoje, akustická analýza

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GruberM_2008_SingleSpeaker,
 author = {Gr\r{u}ber, M. and Leg\'{a}t, M.},
 title = {Single Speaker Acoustic Analysis of Czech Speech for Purposes of Emotional Speech Synthesis},
 year = {2008},
 publisher = {The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour},
 journal = {Proceedings of the AISB 2008 Symposium on Affective Language in Human and Machine},
 volume = {2},
 pages = {84-87},
 ISBN = {1 902956 61 3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2008_SingleSpeaker},
}