Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Grůber, M. and Legát, M. and Ircing, P. and Romportl, J. and Psutka, J. : Czech Senior COMPANION: Wizard of Oz Data Collection and Expressive Speech Corpus Recording . Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, p. 266-269, Wydawnictvo Poznanskie Sp. z o.o., Poznan, Poland, 2009.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper presents part of the data collection efforts undergone within the projectCOMPANIONS whose aim is to develop a set of dialogue systems that will be ableto act as an artificial "companions"' for human users. One of these systems, being developed in Czech language, is designed to be a partner of elderly peoplewhich will be able to talk with them about the photographs that capture mostlytheir family memories. The paper describes in detail the collection of natural dialogues using the Wizard of Oz scenario and also the re-use of thecollected data for the creation of the expressive speech corpus that is plannedfor the development of the limited-domain Czech expressive TTS system.

Abstrakt v češtině

Tato práce popisuje proces získávání dat pro potřeby projektu COMPANIONS, jehož cílem je vytvoření dialogových systémů, které budou fungovat jako virtuální společníci pro lidské uživatele. Jeden z těchto dialogových systémů, který je vyvíjen i pro český jazyk, je navržen jako společník pro starší osoby, jehož úkolem bude povídat si o jejich fotografiích. Článek detailně popisuje nahrávání přirozených rozhovorů mezi staršími osobami a počítačem za použití metody Wizard of Oz. Dále je v článku popsáno využití těchto nahraných rozhovorů během nahrávání expresivního korpusu, který bude využit v českém expresivním TTS systému.

Detail publikace

Název: Czech Senior COMPANION: Wizard of Oz Data Collection and Expressive Speech Corpus Recording
Autor: Grůber, M. ; Legát, M. ; Ircing, P. ; Romportl, J. ; Psutka, J.
Název - česky: Český Senior COMPANION: Získávání dat metodou Wizard of Oz a nahrávání korpusu pro expresivní syntézu řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 6.11.2009
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
Strana: 266 - 269
ISBN: 78-83-7177-746-2
Nakladatel: Wydawnictvo Poznanskie Sp. z o.o.
Místo vydání: Poznan, Poland
Datum: 6.11.2009 - 8.11.2009
/ 2010-06-11 14:15:36 /

Klíčová slova

data collection, corpus recording, expressive speech synthesis, dialogue system

Klíčová slova v češtině

nahrávání dat, nahrávání korpusu, expresivní syntéza řeči, dialogový systém

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GruberM_2009_CzechSenior,
 author = {Gr\r{u}ber, M. and Leg\'{a}t, M. and Ircing, P. and Romportl, J. and Psutka, J.},
 title = {Czech Senior COMPANION: Wizard of Oz Data Collection and Expressive Speech Corpus Recording},
 year = {2009},
 publisher = {Wydawnictvo Poznanskie Sp. z o.o.},
 journal = {Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics},
 address = {Poznan, Poland},
 pages = {266-269},
 ISBN = {78-83-7177-746-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2009_CzechSenior},
}