Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Grůber, M. and Legát, M. and Ircing, P. and Romportl, J. and Psutka, J. : Czech Senior COMPANION: Wizard of Oz Data Collection and Expressive Speech Corpus Recording and Annotation . Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6562, p. 280-290, Springer Berlin / Heidelberg, Vetulani, Zygmunt, 2011.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


Springerlink

Abstrakt

This paper presents part of the data collection efforts undergone within the project COMPANIONS whose aim is to develop a set of dialogue systems that will be able to act as an artificial “companions” for human users. One of these systems, being developed in Czech language, is designed to be a partner of elderly people which will be able to talk with them about the photographs that capture mostly their family memories. The paper describes in detail the collection of natural dialogues using the Wizard of Oz scenario and also the re-use of the collected data for the creation of the expressive speech corpus that is planned for the development of the limited-domain Czech expressive TTS system.

Abstrakt v češtině

Tato práce popisuje proces získávání dat pro potřeby projektu COMPANIONS, jehož cílem je vytvoření dialogových systémů, které budou fungovat jako virtuální společníci pro lidské uživatele. Jeden z těchto dialogových systémů, který je vyvíjen i pro český jazyk, je navržen jako společník pro starší osoby, jehož úkolem bude povídat si o jejich fotografiích. Článek detailně popisuje nahrávání přirozených rozhovorů mezi staršími osobami a počítačem za použití metody Wizard of Oz. Dále je v článku popsáno využití těchto nahraných rozhovorů během nahrávání expresivního korpusu, který bude využit v českém expresivním TTS systému.

Detail publikace

Název: Czech Senior COMPANION: Wizard of Oz Data Collection and Expressive Speech Corpus Recording and Annotation
Autor: Grůber, M. ; Legát, M. ; Ircing, P. ; Romportl, J. ; Psutka, J.
Název - česky: Český Senior COMPANION: Získávání dat metodou Wizard of Oz a nahrávání a anotace korpusu pro expresivní syntézu řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.4.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics
Svazek: Lecture Notes in Computer Science
Číslo vydání: 6562
Strana: 280 - 290
DOI: 10.1007/978-3-642-20095-3_26
ISBN: 978-3-642-20094-6
ISSN: 0302-9743
Editor: Vetulani, Zygmunt
Nakladatel: Springer Berlin / Heidelberg
/ 2013-02-19 18:38:49 /

Klíčová slova

data collection, corpus recording, expressive speech synthesis, dialogue system

Klíčová slova v češtině

nahrávání dat, nahrávání korpusu, expresivní syntéza řeči, dialogový systém

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GruberM_2011_CzechSenior,
 author = {Gr\r{u}ber, M. and Leg\'{a}t, M. and Ircing, P. and Romportl, J. and Psutka, J.},
 title = {Czech Senior COMPANION: Wizard of Oz Data Collection and Expressive Speech Corpus Recording and Annotation},
 year = {2011},
 publisher = {Springer Berlin / Heidelberg},
 journal = {Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics},
 volume = {6562},
 pages = {280-290},
 editor = {Vetulani, Zygmunt},
 series = {Lecture Notes in Computer Science},
 ISBN = {978-3-642-20094-6},
 ISSN = {0302-9743},
 doi = {10.1007/978-3-642-20095-3_26},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2011_CzechSenior},
}