Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Grůber, M : Validátor a zátěžový tester (stressor) systémů TTS . 2011.

Abstrakt

Validátor a zátěžový tester je určen především pro semi-automatické testování robustnosti, stability a spolehlivosti systému pro syntézu řeči z textu (TTS). Základní částí je testovací framework, který umožňuje spouštět různé uživatelem definované testy (moduly), shromažďovat výstupy těchto testů a odchytávat případné chyby, ke kterým došlo během testu. Dále z dosažených výsledků vytváří přehledné souhrnné reporty ve formátu webové stránky (HTML), popř. rozesílá emaily všem zainteresovaný osobám uvedeným v konfiguraci. Součástí technologie jsou i některé předdefinované testy (moduly), jejichž úkolem je testovat a simulovat různé situace, během kterých musí TTS systém zůstat navzdory všem okolnostem stabilní a spolehlivě fungující. Jsou založeny na mnohonásobně se opakujícím procesu spuštění enginu TTS a vykonání následné akce, podle typu testu. Obsaženy jsou následující typy testů: test detekce úniků paměti (memory leaks), test na vstup posloupnosti náhodných znaků, test inicializace a deinicializace TTS enginu, test na syntézu textového souboru a test na syntézu souboru ve formátu SSML. Celý framework je koncipován jako soubor modulů s testy postavený kolem centrálního plánovače a spouštěče testů, takže doplňování dalších specializovaných testů je jen otázkou přidání dalších modulů.

Detail publikace

Název: Validátor a zátěžový tester (stressor) systémů TTS
Autor: Grůber, M
Název - česky: Validator and stress tester of TTS systems
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie
/ 2015-05-21 11:57:59 /

Klíčová slova

zátěžové testy, TTS systém, plánovač testů

BibTeX

@MISC{GruberM_2011_Validatora,
 author = {Gr\r{u}ber, M},
 title = {Valid\'{a}tor a z\'{a}t\v{e}\v{z}ov\'{y} tester (stressor) syst\'{e}m\r{u} TTS},
 year = {2011},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2011_Validatora},
}