Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Grůber M. and Hanzlíček Z. : Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain: Comparison of Unit Selection and HMM-based Approaches . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7499, p. 656-664, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2012.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


Springerlink

Abstrakt

This paper deals with expressive speech synthesis in a limited domain restricted to conversations between humans and a computer on a given topic. Two different methods (unit selection and HMM-based speech synthesis) were employed to produce expressive synthetic speech, both with the same description of expressivity by so-called communicative functions. Such a discrete division is related to our limited domain and it is not intended to be a general solution for expressivity description. Resulting synthetic speech was presented to listeners within a web-based listening test to evaluate whether the expressivity is perceived as expected. The comparison of both methods is also shown.

Abstrakt v češtině

Tato práce ze zabývá syntézou expresivní řeči v oblasti omezené na rozhovory mezi člověkem a počítačem na dané téma. Pro syntézu expresivní řeči byly využity dvě různé metody (metoda výběru jednotek a metoda HMM), obě se stejným popisem expresivity pomocí tzv. komunikačních funkcí. Takový popis expresivity se vztahuje na námi omezenou oblast a neklade si za cíl být obecným popisem expresivity v řeči. Výsledná syntetická řeč byla na základě poslechového testu vyhodnocena posluchači. Byla hodnocena jak kvalita řeči, tak schopnost přenášet na posluchače expresivitu. Práce také přináší srovnání obou použitých metod.

Detail publikace

Název: Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain: Comparison of Unit Selection and HMM-based Approaches
Autor: Grůber M. ; Hanzlíček Z.
Název - česky: Syntéza české expresivní řeči v omezené oblasti: Porovnání metody výběru jednotek a metody HMM
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.9.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Článek z časopisu
Název knihy: Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012
Svazek: Lecture Notes in Computer Science
Číslo vydání: 7499
Strana: 656 - 664
DOI: 10.1007/978-3-642-32790-2_80
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin-Heidelberg, Germany
/ 2013-01-28 13:16:31 /

Klíčová slova

expressive speech synthesis, unit selection, HMM-based speech synthesis, communicative functions

Klíčová slova v češtině

syntéza expresivní řeči, výběr jednotek, HMM syntéza, komunikační funkce

BibTeX

@INCOLLECTION{GruberM_2012_CzechExpressive,
 author = {Gr\r{u}ber M. and Hanzl\'{i}\v{c}ek Z.},
 title = {Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain: Comparison of Unit Selection and HMM-based Approaches },
 year = {2012},
 publisher = {Springer},
 address = {Berlin-Heidelberg, Germany},
 volume = {7499},
 pages = {656-664},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012},
 series = {Lecture Notes in Computer Science},
 ISSN = {0302-9743},
 doi = {10.1007/978-3-642-32790-2_80},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2012_CzechExpressive},
}