Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Grůber M : Enumerating Differences Between Various Communicative Functions for Purposes of Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain . Proceedings of Interspeech 2012, p. 650-653, Curran Associates, Inc., 57 Morehouse Lane, Red Hook, NY 12571 USA, 2012.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


ISCA Archive

Abstrakt

This paper deals with determination of a penalty matrix that should represent differences between various communicative functions. These are supposed to describe expressivity that can occur in expressive speech and were designed to fit a limited domain of conversations between seniors and a computer on a given topic. The penalty matrix is assumed to increase a rate of the expressivity perception in synthetic speech produced by unit selection method. It should reflect both acoustic differences and differences based on human perception of expressivity.

Abstrakt v češtině

Tato práce se zabývá vytvořením penalizační matice, která by měla reprezentovat rozdíly mezi různými komunikačními funkcemi. Ty se používají pro popis expresivitu, která se může objevit v expresivní řeči, a byly navrženy pro potřeby syntézy řeči v oblasti omezené na rozhovory mezi člověkem a počítačem na dané téma. Penalizační matice by měla zvýšit schopnost syntetické řeči generované metodou výběru jednotek přenášet expresivitu na posluchače. Penalizační matice je založena jak na rozdílech akustických, tak na rozdílech percepčních.

Detail publikace

Název: Enumerating Differences Between Various Communicative Functions for Purposes of Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain
Autor: Grůber M
Název - česky: Vyhodnocení rozdílů mezi různými komunikačními funkcemi pro potřeby syntézy české expresivní řeči v omezené oblasti
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.9.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of Interspeech 2012
Strana: 650 - 653
ISBN: 978-1-62276-759-5
Nakladatel: Curran Associates, Inc.
Místo vydání: 57 Morehouse Lane, Red Hook, NY 12571 USA
Datum: 9.9.2012 - 13.9.2012
/ 2013-04-09 10:10:51 /

Klíčová slova

expressive speech synthesis, unit selection, target costs, communicative functions

Klíčová slova v češtině

syntéza expresivní řeči, výběr jednotek, cena cíle, komunikační funkce

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GruberM_2012_Enumerating,
 author = {Gr\r{u}ber M},
 title = {Enumerating Differences Between Various Communicative Functions for Purposes of Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain},
 year = {2012},
 publisher = {Curran Associates, Inc.},
 journal = {Proceedings of Interspeech 2012},
 address = {57 Morehouse Lane, Red Hook, NY 12571 USA},
 pages = {650-653},
 ISBN = {978-1-62276-759-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2012_Enumerating},
}