Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Grůber, M : Software pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů . 2012.

Další informace


SW KKY

Abstrakt

Software je určen pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů. Scénáře jsou vytvořeny na základě reálných dialogů, které mohou být předem nahrány i v horší kvalitě. Během nahrávání promluv je pak řečníkovi přehrána část reálného dialogu a jeho úkolem je reagovat dle zobrazených pokynů (nejčastěji přímo požadovaný text). Tato forma nahrávání má řečníka dostat do situace reálného dialogu (vcítit se do osoby, která v dialogu účinkuje) a přitom zůstává zachována vysoká kvalita nahrávek, které mohou být pořízené v nahrávacím studiu. Software umožňuje jak kontrolu nad samotným nahráváním (např. opakování nepovedených nahrávek), tak také automatickou kontrolu vlastních zvukových dat (dostatečná hlasitost, dodržení pauz na začátku a na konci nahrávky, apod.).

Abstrakt v češtině

Software je určen pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů. Scénáře jsou vytvořeny na základě reálných dialogů, které mohou být předem nahrány i v horší kvalitě. Během nahrávání promluv je pak řečníkovi přehrána část reálného dialogu a jeho úkolem je reagovat dle zobrazených pokynů (nejčastěji přímo požadovaný text). Tato forma nahrávání má řečníka dostat do situace reálného dialogu (vcítit se do osoby, která v dialogu účinkuje) a přitom zůstává zachována vysoká kvalita nahrávek, které mohou být pořízené v nahrávacím studiu. Software umožňuje jak kontrolu nad samotným nahráváním (např. opakování nepovedených nahrávek), tak také automatickou kontrolu vlastních zvukových dat (dostatečná hlasitost, dodržení pauz na začátku a na konci nahrávky, apod.).

Detail publikace

Název: Software pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů
Autor: Grůber, M
Název - česky: Software pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
/ 2015-05-21 11:57:27 /

Klíčová slova

nahrávání řeči, databáze promluv, předpřipravené scénáře

Klíčová slova v češtině

nahrávání řeči, databáze promluv, předpřipravené scénáře

BibTeX

@MISC{GruberM_2012_Softwarepro,
 author = {Gr\r{u}ber, M},
 title = {Software pro nahr\'{a}v\'{a}n\'{i} datab\'{a}ze promluv formou p\v{r}edp\v{r}ipraven\'{y}ch sc\'{e}n\'{a}\v{r}\r{u}},
 year = {2012},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2012_Softwarepro},
}