Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Grůber, M. and Matoušek, J. : Improvements in Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain . Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8113, p. 170-180, Springer, Heidelberg, 2013.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


Springerlink

Abstrakt

In our recent work, a method on how to enumerate differences between various expressive categories (communicative functions) has been proposed. To improve the overall impact of this approach to both the quality of synthetic expressive speech and expressivity perception by listeners, a few modifications are suggested in this paper. The main ones consist in a different way of expressive data processing and penalty matrix calculation. A complex evaluation using listening tests and some auxiliary measures was performed.

Abstrakt v češtině

V naší předchozí práci byla navržena metoda pro určení numerického rozdílu mezi různými expresivními kategoriemi (komunikačními funkcemi). Tato práce navrženou metodu dále rozvíjí a zdokonaluje a přináší zlepšení účinků této metody a zvýraznění jejího dopadu jak na kvalitu syntetické řeči tak na schopnost posluchačů vnímat expresivitu syntetické expresivní řeči. Největší modifikace této metody zahrnují jiný způsob předzpracování expresivních dat a jiný výpočet penalizační matice. Komplexní vyhodnocení dosažených výsledků je provedeno pomocí poslechových testů a dále také pomocnými metrikami.

Detail publikace

Název: Improvements in Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain
Autor: Grůber, M. ; Matoušek, J.
Název - česky: Vylepšení syntézy české expresivní řeči v omezené oblasti
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.9.2013
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Stať ve sborníku
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 8113
Strana: 170 - 180
DOI: 10.1007/978-3-319-01931-4_23
ISBN: 978-3-319-01930-7
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Heidelberg
Datum: 1.9.2013 - 5.9.2013
/ 2015-05-21 12:04:03 /

Klíčová slova

expressive speech synthesis, unit selection, target cost, communicative functions

Klíčová slova v češtině

syntéza expresivní řeči, metoda výběru jednotek, cena cíle, komunikační funkce

BibTeX

@INPROCEEDINGS{GruberM_2013_ImprovementsinCzech,
 author = {Gr\r{u}ber, M. and Matou\v{s}ek, J.},
 title = {Improvements in Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain},
 year = {2013},
 publisher = {Springer},
 address = {Heidelberg},
 volume = {8113},
 pages = {170-180},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 ISBN = {978-3-319-01930-7},
 ISSN = {0302-9743},
 doi = {10.1007/978-3-319-01931-4_23},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/GruberM_2013_ImprovementsinCzech},
}