Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hajšman, V. : Využití simulačního modelování pro optimalizaci výrobního procesu . Advanced Simulation of Systems, p. 75-79, MARQ, Ostrava, 2004.

Abstrakt

V předloženém článku je představen společný projekt společnosti Panasonic AVC Networks Czech a Západočeské univerzity v Plzni, jehož cílem bylo posouzení a prokázání přínosu plánované změny výrobního procesu a následné nalezení jeho optimální konfigurace.

Detail publikace

Název: Využití simulačního modelování pro optimalizaci výrobního procesu
Autor: Hajšman, V.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 22.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Advanced Simulation of Systems
Strana: 75 - 79
ISBN: 80-86840-03-4
Nakladatel: MARQ
Místo vydání: Ostrava
Datum: 22.9.2004 - 24.9.2004
/ /

Klíčová slova

Production process, modeling, simulation, computer based simulation system.

Klíčová slova v češtině

Výrobní systém, modelování, simulace, programový simulační systém.

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HajsmanV_2004_Vyuziti,
 author = {Haj\v{s}man, V.},
 title = {Vyu\v{z}it\'{i} simula\v{c}n\'{i}ho modelov\'{a}n\'{i} pro optimalizaci v\'{y}robn\'{i}ho procesu},
 year = {2004},
 publisher = {MARQ},
 journal = {Advanced Simulation of Systems},
 address = {Ostrava},
 pages = {75-79},
 ISBN = {80-86840-03-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HajsmanV_2004_Vyuziti},
}