Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hajšman, V. and Weissmann, O. : CAE system for design and management of complex cable systems . NUSIM - Joint Czech, Slovak and German Conference on Nuclear Power, Liberec, 2007.

Abstrakt

Review of problems in design and management of cabling system in large technological units. Introduction of methods and tools increasing the quality and safety parameters of cabling system and reducing cost of its design and realization. Introduction of developed CAE system SSK.

Abstrakt v češtině

Popis problémů při projektování a správě kabelových systémů složitých technologických celků. Představení metod a nástrojů umožňujících zajištění kvality a bezpečnosti a snížení nákladů na projektování a realizaci kabelového systému. Představení vyvíjeného CAE systému SSK.

Detail publikace

Název: CAE system for design and management of complex cable systems
Autor: Hajšman, V. ; Weissmann, O.
Název - česky: CAE systém pro návrh a správu rozsáhlých kabelových systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 5.3.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Prezentace na konferencích a seminářích v ČR
Nakladatel: NUSIM - Joint Czech, Slovak and German Conference on Nuclear Power
Místo vydání: Liberec
Datum: 5.3.2007 - 7.3.2007
/ /

Klíčová slova

Cabling system, design, management aid, CAE system

Klíčová slova v češtině

Kabelový systém, podpora projektování, správy, CAE systém

BibTeX

@MISC{HajsmanV_2007_CAEsystemfordesign,
 author = {Haj\v{s}man, V. and Weissmann, O.},
 title = {CAE system for design and management of complex cable systems},
 year = {2007},
 publisher = {NUSIM - Joint Czech, Slovak and German Conference on Nuclear Power},
 address = {Liberec},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HajsmanV_2007_CAEsystemfordesign},
}