Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hajšman, V. and Fetter, M. and Weissmann, O. : Optimalizace návrhu tras kabelů . Inteligentní systémy pro praxi, p. 19-20, AD&M, Ostrava, 2007.

Abstrakt

Popis problémů při projektování kabelů ve složitých technologických celcích. Nalezení optimálních tras kabelů při dodržení všech technických a normativních zásad. Představení metod a nástrojů integrovaných ve vyvíjeném CAE systému SSK.

Abstrakt v češtině

Popis problémů při projektování kabelů ve složitých technologických celcích. Nalezení optimálních tras kabelů při dodržení všech technických a normativních zásad. Představení metod a nástrojů integrovaných ve vyvíjeném CAE systému SSK.

Detail publikace

Název: Optimalizace návrhu tras kabelů
Autor: Hajšman, V. ; Fetter, M. ; Weissmann, O.
Název - česky: Optimalizace návrhu tras kabelů
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 23.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Inteligentní systémy pro praxi
Strana: 19 - 20
ISBN: 978-80-239-8245-9
Nakladatel: AD&M
Místo vydání: Ostrava
Datum: 23.1.2007 - 24.1.2007
/ /

Klíčová slova

Cabling system, optimization of cable routing, design aid, CAE system

Klíčová slova v češtině

Kabelový systém, optimalizace návrhu tras kabelů, podpora projektování, CAE systém

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HajsmanV_2007_Optimalizacenavrhu_1,
 author = {Haj\v{s}man, V. and Fetter, M. and Weissmann, O.},
 title = {Optimalizace n\'{a}vrhu tras kabel\r{u}},
 year = {2007},
 publisher = {AD&M},
 journal = {Inteligentn\'{i} syst\'{e}my pro praxi},
 address = {Ostrava},
 pages = {19-20},
 ISBN = {978-80-239-8245-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HajsmanV_2007_Optimalizacenavrhu_1},
}