Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hana Zemčík and Tomáš Kroupa and Robert Zemčík and Lukáš Bureš : Influence of fiber spatial distribution in unidirectional composite cross-section on homogenized elastic parameters . Composite structures, 203, p. 927-933, 2018.

Další informace


ScienceDirect

Abstrakt

The aim of this work is to analyze the influence of spatial distribution of fibers in unidirectional longfiber composite material on the mechanical behavior of a lamina using finite element models of unit cells (micromodels). The dependencies of effective elastic parameters of a lamina on degree of irregularity of spatial fiber distribution are investigated, proved and described. Degree of irregularity of real composite material cross-sections and the unit cells is described by a proposed parameter. This parameter expresses deviation of a given composite cross-section (2D geometry) from idealized regular hexagonal fiber distribution. Effective elastic parameters of 200 micromodels with geometries having different degrees of irregularity are calculated. A dependence between the parameter evaluating the cross-section irregularity and the spread (interval between extreme values) of the resulting effective parameters is obtained.

Abstrakt v češtině

Cílem práce je provést analýzu vlivu rozložení vláken v jednosměrovém kompozitu na mechanické chování laminy a to s využitím konečnoprvkových modelů jednotkových buněk (mikromodelů). Jsou zjištěny, prokázány a popsány závislosti efektivních elastických parametrů laminy na stupni nepravidelnosti rozložení vláken, Stupeň nepravidelnosti průřezu skutečného kompozitu a jednotkové buňky je popsán navrženým parametrem. Tento parametr vyjadřuje odchylku daného řezu kompozitem (2D geometrie) od ideálního šestiúhelníkového rozložení vláken. Jsou určeny efektivní elastické parametry dvouset mikromodelů s geometriemi různých stupňů nepravidelnosti. Je získána závislost mezi parametrem vyjadřujícím stupeň nepravidelnosti průřezu a rozsahem (interval mezi maximálními hodnotami) výsledných parametrů.

Detail publikace

Název: Influence of fiber spatial distribution in unidirectional composite cross-section on homogenized elastic parameters
Autor: Hana Zemčík ; Tomáš Kroupa ; Robert Zemčík ; Lukáš Bureš
Název - česky: Vliv rozložení vláken v řezu jednosměrového kompozitu na homogenizované elastické parametry
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2018
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Composite structures
Edice: 203
Strana: 927 - 933
DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.06.083
ISSN: 0263-8223
/ 2019-11-20 17:35:54 /

Klíčová slova

Carbon fiber composite material, Effective anisotropic elastic parameters, Degree of irregularity, Periodic microstructure unit cell, Finite element analysis, Micromodel

Klíčová slova v češtině

uhlíkový vláknový kompozit, efektivní anizotropní elastické parametry, stupeň nepravidelnosti, periodická mikrostruktura jednotkové buňky, analýza metodou konečných prvků, mikromodel

BibTeX

@ARTICLE{HanaZemcik_2018_Influenceoffiber,
 author = {Hana Zem\v{c}\'{i}k and Tom\'{a}\v{s} Kroupa and Robert Zem\v{c}\'{i}k and Luk\'{a}\v{s} Bure\v{s}},
 title = {Influence of fiber spatial distribution in unidirectional composite cross-section on homogenized elastic parameters},
 year = {2018},
 journal = {Composite structures},
 pages = {927-933},
 ISSN = {0263-8223},
 doi = {10.1016/j.compstruct.2018.06.083},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HanaZemcik_2018_Influenceoffiber},
}