Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hanzlíček, Z. : On residual prediction in voice conversion task . Speech Processing, p. 90-97, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2006.

Abstrakt

Voice conversion is a problem which is intensively analyzed by many researchers. A large group of existing voice conversion systems is based on RELP re-synthesis. Within these systems, the speech signal is pitch-synchronously segmented and described with LSF parameters. A transformation function is acquired by employing pairs of equal time-aligned utterances from source and target speaker. The conversion function for LSF is often derived from probabilistic description of LSF pairs. The residual signal is also important for speech perception; it is transformed by so called residual prediction.

Abstrakt v češtině

Konverze hlasu je v současné době aktuální téma, které je řešeno na mnoha vědeckých pracovištích. Velká skupina systémů konverze he založena na RELP-resyntéze. V těchto systémech je řeč pitch-synchronně analyzována a reprezentována LSF parametry, které jsou transformovány stochastickou konverzní funkcí. Dále je ještě třeba transformovat reziduální signál, k tomu slouží právě techniky tzv. reziduální predikce.

Detail publikace

Název: On residual prediction in voice conversion task
Autor: Hanzlíček, Z.
Název - česky: Predikce rezidua v úloze konverze hlasu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 27.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech Processing
Strana: 90 - 97
ISBN: 80-86269-15-9
Nakladatel: Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR
Místo vydání: Prague
Datum: 27.9.2006 - 29.9.2006
/ 2013-01-25 11:10:02 /

Klíčová slova

voice conversion, residual prediction

Klíčová slova v češtině

konverze hlasu, predikce rezidua

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HanzlicekZ_2006_Onresidual,
 author = {Hanzl\'{i}\v{c}ek, Z.},
 title = {On residual prediction in voice conversion task},
 year = {2006},
 publisher = {Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR},
 journal = {Speech Processing},
 address = {Prague},
 pages = {90-97},
 ISBN = {80-86269-15-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HanzlicekZ_2006_Onresidual},
}