Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hanzlíček, Z. and Matoušek, J. : Voice Conversion based on Probabilistic Parameter Transformation and Extended Inter-Speaker Residual Prediction . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4629, p. 480-487, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

Voice conversion is a process which modifies speech produced by one speaker so that it sounds as if it is uttered by another speaker. In this paper a new voice conversion system is presented. Speech is described with LSFs and the corresponding residua. LSFs are converted together with instantaneous F0 by joint probabilistic function. The residua are transformed by employing residual prediction. In this paper, a new modification of residual prediction is introduced.

Abstrakt v češtině

Konverze hlasu je proces, při němž je modifikována řeč produkovaná jedním řečníkem tak, aby zněla jako od jiného řečníka. Tento článek popisuje nový systém konverze. Řeč je reprezentována LSF parametry a reziduálním LP signálem. LSF a F0 jsou transformovány společnou sdruženou fukncí, reziduální signál je transformován pomocí metody reziduální predikce.

Detail publikace

Název: Voice Conversion based on Probabilistic Parameter Transformation and Extended Inter-Speaker Residual Prediction
Autor: Hanzlíček, Z. ; Matoušek, J.
Název - česky: Konverze hlasu založená na pravděpodobnostní transformaci parametrů a rozšířené reziduální predikci
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Svazek: 4629
Strana: 480 - 487
ISBN: 978-3-540-74627-0
ISSN: 0302-9743
/ 2013-01-25 11:09:32 /

Klíčová slova

voice conversion, residual prediction

Klíčová slova v češtině

konverze hlasu, reziduální predikce

BibTeX

@ARTICLE{HanzlicekZ_2007_VoiceConversion,
 author = {Hanzl\'{i}\v{c}ek, Z. and Matou\v{s}ek, J.},
 title = {Voice Conversion based on Probabilistic Parameter Transformation and Extended Inter-Speaker Residual Prediction},
 year = {2007},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 pages = {480-487},
 series = {4629},
 ISBN = {978-3-540-74627-0},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HanzlicekZ_2007_VoiceConversion},
}