Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hanzlíček Zdeněk : HMM-based Speech Synthesis: Fist Experiments for the Czech Language . Speech Processing, vol. 20, p. 128-135, Institute of Photonics and Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Praha, 2010.

Abstrakt

In this paper, first experiments on statistical parametric HMM-based speech synthesis for the Czech language are described. For speech representation, two different analysis/synthesis methods were employed: traditional Mel cepstral analysis and a high-quality analysis/synthesis method STRAIGHT. Regarding the prosodic and linguistic characteristics of the Czech language, a basic set of contextual factors was proposed. Our experiments showed that disregarding syllabic structure of speech has an insignificant influence on resulting speech quality. The effect of training data amount was also studied. Results indicate, that our experimental HMM-based TTS system can produce speech of a similar quality as unit selection-based TTS system trained with a larger amount of speech data. Furthermore some simple experiments with the adaptation of trained HMMs were performed. In this manner new voices could be obtained with significantly lower amount of speech data.

Abstrakt v češtině

Článek pojednává o prvních experimentech s HMM syntézou pro český jazyk. Řečový signál je reprezentován pomocí tradiční melovské kepstrální analýzy, případně je použita vysoce kvalitní metoda STRAIGHT. Prozodické a lingvistické charakteristiky českého jazyka jsou zohledněny při návrhu tzv. kontextuálních faktorů. V experimentech je sledován např. vliv množství trénovacích dat. Ukázalo se, že pro dostatečné množství dat systém produkuje řeč podobné kvality jako referenční konkatenační TTS systém ARTIC. Dále bylo provedeno několik základních experimentů s adaptací natrénovaných HMM modelů, tím lze získat nový hlas s mnohem nižšími požadavky na množství dat.

Detail publikace

Název: HMM-based Speech Synthesis: Fist Experiments for the Czech Language
Autor: Hanzlíček Zdeněk
Název - česky: HMM syntéza řeči: První experimenty pro češtinu
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech Processing
Číslo vydání: 20
Strana: 128 - 135
ISBN: 978-80-86269-21-4
Nakladatel: Institute of Photonics and Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
Místo vydání: Praha
Datum: 22.9.2010
2011-03-15 16:21:55 / 2013-01-25 11:11:38 / 1

Klíčová slova

HMM-based speech synthesis

Klíčová slova v češtině

HMM syntéza řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HanzlicekZdenek_2010_HMM-basedSpeech,
 author = {Hanzl\'{i}\v{c}ek Zden\v{e}k},
 title = {HMM-based Speech Synthesis: Fist Experiments for the Czech Language},
 year = {2010},
 publisher = {Institute of Photonics and Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague},
 journal = {Speech Processing},
 address = {Praha},
 volume = {20},
 pages = {128-135},
 ISBN = {978-80-86269-21-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HanzlicekZdenek_2010_HMM-basedSpeech},
}