Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Havel Petr and Horáček Petr and Janeček Eduard and Fantík Josef : Criteria for Evaluation of Power Balance Control Performance in UCTE Transmission Grid . Proceedings of the 17th IFAC World Congress, 2008, vol. ;, p. 6998-7003, IFAC, Soul, Koreal, 2008.

Abstrakt

In this paper two criteria for evaluation of power balance control performance in control areas of the UCTE interconnection are proposed: the mean value of Area Control Error (ACE) and the standard deviation of ACE. A methodology for assigning fair values of the two criteria to individual control areas is presented. This methodology ensures that the UCTE grid is operated in a safe manner and no area performs control at the expense of other areas. Since the fair values of the ACE standard deviation depend on a chosen model of ACEs coincidence, two cases were investigated: a model with no coincidence (optimistic one) and a model with full coincidence (pessimistic one).

Abstrakt v češtině

Tento článek navrhuje dvě kritéria hodnocení kvality regulace energetické bilance jednotlivých regulačních oblastí propojené soustavy UCTE: střední hodnota systémové odchylky (ACE) a směrodatná odchylka ACE. Článek uvádí metodiku určení spravedlivé hodnoty těchto ukazatelů pro jednotlivé regulační oblasti. Tato metodika zajišťuje, že soustava UCTE je bezpečně provozována a žádná oblast není řízena na úkor ostatních. Protože spravedlivé hodnoty ukazatelů závisí na modelu soudobosti ACE, byly zkoumány dva případy: model nezávislých odchylek (optimistický) a model plně závislých odchylek.

Detail publikace

Název: Criteria for Evaluation of Power Balance Control Performance in UCTE Transmission Grid
Autor: Havel Petr ; Horáček Petr ; Janeček Eduard ; Fantík Josef
Název - česky: Kritéria vyhodnocení kvality regulace energetické balance v přenosové soustavě UCTE
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 17th IFAC World Congress, 2008
Číslo vydání: ;
Strana: 6998 - 7003
ISBN: 978-3-902661-00-5
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Soul, Koreal
Datum: 11.7.2008
2011-03-15 16:21:30 / 2011-03-15 16:21:30 / 1

Klíčová slova

Modeling, operation, control of power systems, Impact of deregulation on power system Control, Analysis, control in deregulated power systems

Klíčová slova v češtině

Modelování, provozování, řízení napájecích sítí, dopad deregulace na řízení napájecích sítí, analýza, řízení deregulovaných napájecích sítí

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HavelPetr_2008_Criteriafor,
 author = {Havel Petr and Hor\'{a}\v{c}ek Petr and Jane\v{c}ek Eduard and Fant\'{i}k Josef},
 title = {Criteria for Evaluation of Power Balance Control Performance in UCTE Transmission Grid},
 year = {2008},
 publisher = {IFAC},
 journal = {Proceedings of the 17th IFAC World Congress, 2008},
 address = {Soul, Koreal},
 volume = {;},
 pages = {6998-7003},
 ISBN = {978-3-902661-00-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HavelPetr_2008_Criteriafor},
}