Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Havel Petr and Horáček Petr and Černý Václav and Fantík Josef : Optimal planning of ancillary services for reliable power balance control . IEEE Transactions on Power Systems, 3, vol. 23, p. 1375-1382, 2008.

Abstrakt

This paper presents an overview of a complex approach to optimal planning of ancillary services ensuring reliable power balancing of a transmission system in liberalized market conditions that is performed by a transmission system operator (TSO). To accomplish this goal analytical computations together with optimizations and Monte-Carlo simulations are performed. The designed decision support tool serves the TSO not only for a year-ahead planning task but also for carrying out various analyses and sensitivity tests, e.g. how costs of ancillary services are related to the level of reliability. Attention is also paid to mutual substitutability of ancillary services and its impact on transmission system operation and corresponding expenses.

Abstrakt v češtině

Tento článek prezentuje komplexní přístup k optimalizaci plánování podpůrných služeb zaručujíce spolehlivé řízení výkonové rovnováhy v elektrizační přenosové soustavě za podmínek liberalizovaného trhu s elektřinou, které je prováděno provozovatelem elektrizační přenosové soustavy. Pro dosažení tohoto cíle výše uvedený přístup v sobě integruje analytické výpočty spolu s numerickými optimalizacemi a Monte-Carlo simulacemi. Navržená metodika pro podporu rozhodování slouží provozovateli elektrizační přenosové soustavy nejen pro roční přípravu provozu, ale také pro provádění různých citlivostních analýz a testů (např. jakým způsobem náklady na nákup podpůrných služeb ovlivňují spolehlivost provozu elektrizační přenosové soustavy). Pozornost je rovněž věnována vzájemné zastupitelnosti jednotlivých druhů podpůrných služeb a její dopad na provoz elektrizační přenosové soustavy a příslušných nákladů s tímto provozem spojených.

Detail publikace

Název: Optimal planning of ancillary services for reliable power balance control
Autor: Havel Petr ; Horáček Petr ; Černý Václav ; Fantík Josef
Název - česky: Optimalizace plánování podpůrných služeb pro spolehlivé řízení výkonové rovnováhy
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IEEE Transactions on Power Systems
Edice: 3
Číslo vydání: 23
Strana: 1375 - 1382
ISSN: 0885-8950
2011-03-15 16:21:30 / 2011-03-15 16:21:30 / 1

Klíčová slova

power system control, power system reliability, power system modeling, power system simulation, power system planning

Klíčová slova v češtině

řízení výkonové soustavy, spolehlivost výkonové soustavy, modelování výkonové soustavy, simulace výkonové soustavy, plánování provozu výkonové soustavy

BibTeX

@ARTICLE{HavelPetr_2008_Optimalplanningof,
 author = {Havel Petr and Hor\'{a}\v{c}ek Petr and \v{C}ern\'{y} V\'{a}clav and Fant\'{i}k Josef},
 title = {Optimal planning of ancillary services for reliable power balance control},
 year = {2008},
 journal = {IEEE Transactions on Power Systems},
 volume = {23},
 pages = {1375-1382},
 ISSN = {0885-8950},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HavelPetr_2008_Optimalplanningof},
}