Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Herejt, P. : Vícemodelový přístup v detekci změn . p. 118, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.

Abstrakt

Disertační práce je věnována problematice vícemodelového přístupu v detekci změn a aspektům jeho realizace. Hlavním bodem je návrh strategií zpracování informace a využití principu úplné zpětné vazby v detekci změn.

Abstrakt v češtině

Disertační práce je věnována problematice vícemodelového přístupu v detekci změn a aspektům jeho realizace. Hlavním bodem je návrh strategií zpracování informace a využití principu úplné zpětné vazby v detekci změn.

Detail publikace

Název: Vícemodelový přístup v detekci změn
Autor: Herejt, P.
Název - česky: Vícemodelový přístup v detekci změn
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 3.6.2005
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 118
Místo vydání: Plzeň
Datum: 3.6.2005 - 3.6.2005
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

fault detection, multiple model approach, information processing strategies

Klíčová slova v češtině

detekce změn, vícemodelový přístup, strategie zpracování informace

BibTeX

@PHDTHESIS{HerejtP_2004_Vicemodelovy,
 author = {Herejt, P.},
 title = {V\'{i}cemodelov\'{y} p\v{r}\'{i}stup v detekci zm\v{e}n},
 year = {2004},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {118},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HerejtP_2004_Vicemodelovy},
}