Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hering, P. : Metody návrhu neuronových sítí v identifikaci systémů . p. 56, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.

Abstrakt

Cílem práce je představit současný stav možností nalezení parametrických modelů nelineárních stochastických systémů a najít stěžejní aspekty této problematiky. Práce je především zaměřena na aplikaci neuronových sítí v identi fikaci systémů. Pozornost je zamřena na vícevrstvé perceptronové sítě, na hlavní metody odhadu jejich parametrů a na optimalizaci struktury.

Detail publikace

Název: Metody návrhu neuronových sítí v identifikaci systémů
Autor: Hering, P.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 21.6.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 56
Místo vydání: Plzeň
Datum: 21.6.2004
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

System identification, multilayer perceptron network, parameter estimation, structure optimization

Klíčová slova v češtině

identifikace systému, vícevrstvá perceptronová síť, odhad parametrů, optimalizace struktury

BibTeX

@PHDTHESIS{HeringP_2004_Metodynavrhu,
 author = {Hering, P.},
 title = {Metody n\'{a}vrhu neuronov\'{y}ch s\'{i}t\'{i} v identifikaci syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2004},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {56},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HeringP_2004_Metodynavrhu},
}