Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hering, P. : Odhad parametrů a návrh struktury neuronové sítě v identifikaci nelineárních stochastických systémů . p. 99, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.

Abstrakt

Tato disertační práce se zabývá problematikou parametrické identifikace stochastických systémů. Předevąím je zaměřena na oblast identifikace nelineárních systémů vyuľívající k modelování dynamiky systému perceptronových sítí. V práci je nejprve formulována obecná úloha identifikace systémů s podrobným popisem jednotlivých kroků identifikační procedury. Poté se výklad soustřeďuje na dva kroky identifikační procedury, jmenovitě na volbu vhodné struktury sítě a volbu vhodné metody pro odhad parametrů. Nejprve je předpokládána pevně daná struktura sítě, jejíľ parametry jsou odhadovány, později je tento předpoklad uvolněn a je řeąen i problém hledání vhodné struktury sítě.

Abstrakt v češtině

Tato disertační práce se zabývá problematikou parametrické identifikace stochastických systémů. Předevąím je zaměřena na oblast identifikace nelineárních systémů vyuľívající k modelování dynamiky systému perceptronových sítí. V práci je nejprve formulována obecná úloha identifikace systémů s podrobným popisem jednotlivých kroků identifikační procedury. Poté se výklad soustřeďuje na dva kroky identifikační procedury, jmenovitě na volbu vhodné struktury sítě a volbu vhodné metody pro odhad parametrů. Nejprve je předpokládána pevně daná struktura sítě, jejíľ parametry jsou odhadovány, později je tento předpoklad uvolněn a je řeąen i problém hledání vhodné struktury sítě.

Detail publikace

Název: Odhad parametrů a návrh struktury neuronové sítě v identifikaci nelineárních stochastických systémů
Autor: Hering, P.
Název - česky: Odhad parametrů a návrh struktury neuronové sítě v identifikaci nelineárních stochastických systémů
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 13.10.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 99
Místo vydání: Plzeň
Datum: 13.10.2005 - 13.10.2005
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

system identification, neural network, multilayer perceptron network, parameter estimation, structure adaptation, nonlinear filtration

Klíčová slova v češtině

identifikace sytémůů neuronová síťů vícevrstvá perceptronová síť, odhad parametrů, adaptace struktury, nelineární filtrace

BibTeX

@PHDTHESIS{HeringP_2005_Odhadparametrua,
 author = {Hering, P.},
 title = {Odhad parametr\r{u} a n\'{a}vrh struktury neuronov\'{e} s\'{i}t\v{e} v identifikaci neline\'{a}rn\'{i}ch stochastick\'{y}ch syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2005},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {99},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HeringP_2005_Odhadparametrua},
}