Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hering, P. : Parameter estimation of MLP network by particle filters . Process control 2006, p. 1-7, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2006.

Abstrakt

Parameter estimation of a multi-layer perceptron network using global nonlinear filtering methods is treated. The truncated second-order filter is applied within the framework of the particle filter approach to design the truncated second-order particle filter as less computationally demanding alternative to unscented Kalman particle filter if it is used for the parameter estimation of multi-layer perceptron network. Further, the particle filter based estimators such as the extended Kalman particle filter and the truncated second-order particle filter are compared in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Odhad hustoty parametrů perceptronové sítě pomocí simulačních filtrů je řešen. Rozšířený Kalmanův filtr a filtr druhého řádu jsou použity v simulačním filtru ke generování vzorkovací hustoty. Kvalita filtrů je srovnána na numerickkém příkladu.

Detail publikace

Název: Parameter estimation of MLP network by particle filters
Autor: Hering, P.
Název - česky: Odhad parametrů perceptronové sítě částicovými filtry
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.6.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2006
Strana: 1 - 7
ISBN: 80-7194-860-8
Nakladatel: Univerzita Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Datum: 13.6.2006 - 16.6.2006
/ /

Klíčová slova

Parameter estimation, Probability density function, Particle filters, Multilayer perceptron network

Klíčová slova v češtině

Odhad parametrů, hustota pravděpodobnosti, simulační filtry, perceptronová síť

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HeringP_2006_Parameterestimation,
 author = {Hering, P.},
 title = {Parameter estimation of MLP network by particle filters},
 year = {2006},
 publisher = {Univerzita Pardubice},
 journal = {Process control 2006},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-7},
 ISBN = {80-7194-860-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HeringP_2006_Parameterestimation},
}