Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hering Pavel and Šimandl Miroslav : Structure Adaptation of Multi-Layer Perceptron Network for On-Line System Identification . Proceedings of the 17th IFAC World Congress, vol. ;, p. 7022-7027, IFAC, Seoul, 2008.

Abstrakt

The paper deals with a design of a suitable neural network structure to approximate a nonlinear function of the identified system. Contrary to the recent algorithms, the proposed structure adaptation algorithm can be applied on-line during the identification process. The designed algorithm consist of a statistical test for making decision about suitability of an a priori chosen network and then either a growing or a pruning according to the size of the network is applied. The acceptance or rejection of the model is realized by application of the statistical cumulative sum test from the decision making field. The growing part of the algorithm repeatedly utilizes principle of the learning methodology for detecting faults in nonlinear dynamical systems for adding neurons to the hidden layer. Finally, the pruning algorithm is based on a measure of sensitivity of the model output error to the removing of the network connections

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá návrhem vhodné struktury neuronové sítě v úloze identifikace nelineárních stochastických systémů. Oproti stávajícím algoritmům lze navržený algoritmus používat při on-line identifikaci systémů. Navržený algoritmus využívá statistického CUSUM testu k ověření vhodnosti apriorně zvolené sítě a k rozhodnutí zda má být síť rozšířena či zmenšena. K růstu sítě je využito postupů z oblasti detekce chyb v nelineárních dynamických systémech. K prořezávání ítě pak míra citlivosti chyby modelu na odstranění spojů. Vlastnosti navrženého algoritmu jsou ilustrovány na numerickém příkladu.

Detail publikace

Název: Structure Adaptation of Multi-Layer Perceptron Network for On-Line System Identification
Autor: Hering Pavel ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Adaptace struktury perceptronové sítě v úloze on-line identifikace systémů
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 17th IFAC World Congress
Číslo vydání: ;
Strana: 7022 - 7027
ISBN: 978-3-902661-00-5
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Seoul
Datum: 11.7.2008
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Klíčová slova

system identification, on-line structure adaptation of multilayer perceptron network, CUSUM test

Klíčová slova v češtině

identifikace systémů, on-line adaptace struktury perceptronové sítě, CUSUM test

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HeringPavel_2008_StructureAdaptation,
 author = {Hering Pavel and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Structure Adaptation of Multi-Layer Perceptron Network for On-Line System Identification},
 year = {2008},
 publisher = {IFAC},
 journal = {Proceedings of the 17th IFAC World Congress},
 address = {Seoul},
 volume = {;},
 pages = {7022-7027},
 ISBN = {978-3-902661-00-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HeringPavel_2008_StructureAdaptation},
}