Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hering Pavel and Šimandl Miroslav : Sequential optimal experiment design for neural networks using multiple linearization . Neurocomputing, vol. 73, p. 3284-3290, Elsevier, Amsterdam, 2010.

Abstrakt

Design of an optimal input signal in system identification using multi-layer perceptron network is treated. It is shown that utilizing the conditional probability density function of parameters for design of the input signal provides better results than currently used procedures based on prameter point estimates only. The conditional probability density function of parameters is approximated by a sum of normal distributions.

Abstrakt v češtině

Článek se věnuje návrhu optimálního vstupního signálu pro úlohu identifikace nelineárních systémů užitím perceptronové sítě. Oproti stávajícím postupům využívajícím bodových odhadů hodnot parametrů, je návrh založen na využití odhadu hustoty pravděpodobnosti parametrů sítě, která je aproximována směsí normálních rozložení.

Detail publikace

Název: Sequential optimal experiment design for neural networks using multiple linearization
Autor: Hering Pavel ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Sekvenční návrh optimálního vstupního signálu užitím vícenásobné linearizace
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Neurocomputing
Číslo vydání: 73
Strana: 3284 - 3290
ISSN: 0925-2312
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Amsterdam
2011-03-15 16:21:55 / 2011-03-15 16:21:55 / 1

Klíčová slova

System identification, optimal experiment design, nonlinear parameter estimation, multi-layer perceptron network

Klíčová slova v češtině

identifikace systému, optimální vstupní signál, nelineární odhad parametrů, vícevrstvá perceptronová síť

BibTeX

@ARTICLE{HeringPavel_2010_Sequentialoptimal,
 author = {Hering Pavel and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Sequential optimal experiment design for neural networks using multiple linearization},
 year = {2010},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {Neurocomputing},
 address = {Amsterdam},
 volume = {73},
 pages = {3284-3290},
 ISSN = {0925-2312},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HeringPavel_2010_Sequentialoptimal},
}