Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hippman R. and Dostálová T. and Zvárová J. and Nagy M. and Seydlová M. and Hanzlíček P. and Kříž P. and Šmídl Luboš and Trmal Jan : Voice-supported Electronic Health Record for Temporomandibular Joint Disorders . Methods of Information in Medicine, vol. 49, p. 168-172, Schattauer GmBH - Verlag Medizin Natuswissenschaften, Stuttgart, 2010.

Abstrakt

Objectives: To identify support of structured data entry for an electronic health record application in temporomandibular joint disorders. Methods: The methods of structuring information in dentistry are described and the interactive DentCross component is introduced. A system of structured voice-supported data entry in electronic health record on several real cases in the field of dentistry is performed. The connection of this component to the MUDRLite electronic health record is described. Results: The use of DentVoice, an application which consists of the electronic health record MUDRLite and the voice-controlled interactive component DentCross, to collect dental information required by temporomandibular joint disorders is shown. Conclusions: The DentVoice application with the DentCross component showed the practical ability of the temporomandibular joint disorder treatment support.

Abstrakt v češtině

Cíle: Vyhodnotit vhodnost aplikace SDE pro EHR během léčby onemocnění čelistního kloubu. Metody dosažení cíle: Popsání způsobů strukturování informaci ve stomatologii a úvod do problematiky EHR. Představení interaktivní komponenty DentCross a jeho integrace do systému MUDRLite. Vyhodnocení hlasem podporovaného ovládání EHR software během běžné stomatologické praxe.

Detail publikace

Název: Voice-supported Electronic Health Record for Temporomandibular Joint Disorders
Autor: Hippman R. ; Dostálová T. ; Zvárová J. ; Nagy M. ; Seydlová M. ; Hanzlíček P. ; Kříž P. ; Šmídl Luboš ; Trmal Jan
Název - česky: Využití hlasem podporovaného EHR pro léčení onemocnění čelistního kloubu
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Methods of Information in Medicine
Číslo vydání: 49
Strana: 168 - 172
ISSN: 0026-1270
Nakladatel: Schattauer GmBH - Verlag Medizin Natuswissenschaften
Místo vydání: Stuttgart
2011-03-15 16:21:55 / 2011-03-15 16:21:55 / 1

Klíčová slova

Structured Data Entry, Dentistry, Electronic health record, temporomandibular joint disorder

Klíčová slova v češtině

SDE, stomatologie, EHR, onemocnění čelistního kloubu

BibTeX

@ARTICLE{HippmanR_2010_Voice-supported,
 author = {Hippman R. and Dost\'{a}lov\'{a} T. and Zv\'{a}rov\'{a} J. and Nagy M. and Seydlov\'{a} M. and Hanzl\'{i}\v{c}ek P. and K\v{r}\'{i}\v{z} P. and \v{S}m\'{i}dl Lubo\v{s} and Trmal Jan},
 title = {Voice-supported Electronic Health Record for Temporomandibular Joint Disorders},
 year = {2010},
 publisher = {Schattauer GmBH - Verlag Medizin Natuswissenschaften},
 journal = {Methods of Information in Medicine},
 address = {Stuttgart},
 volume = {49},
 pages = {168-172},
 ISSN = {0026-1270},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HippmanR_2010_Voice-supported},
}