Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hodík, J. and Bečvář, P. and Pěchouček, M. and Vokřínek, J. and Pospíšil, J. : ExPlanTech and ExtraPlanT: multi-agent technology for production planning, simulation and extra-enterprise collaboration . International Journal of Computer Systems Science & Engineering, 20, vol. 5, p. 357-367, 2005.

Abstrakt

This paper presents a unified multi-agent technology for decision-making support in production planning and scheduling, manufacturing simulation and collaboration among enterprises. We distinguish intra-enterprise and extra-enterprise levels of production planning problem. Two technologies covering both levels have been developed, ExPlanTech for intra-enterprise level and ExtraPlanT for extra-enterprise level. Developed technology implementing prototypes can be used separately, be connected to other systems or together to maximize utility. The technology has been tested on industrial cases.

Abstrakt v češtině

Tento článek prezentuje jednotnou multiagentní technologii pro podporu rozhodování pro plánování výroby a výrobní simulace.

Detail publikace

Název: ExPlanTech and ExtraPlanT: multi-agent technology for production planning, simulation and extra-enterprise collaboration
Autor: Hodík, J. ; Bečvář, P. ; Pěchouček, M. ; Vokřínek, J. ; Pospíšil, J.
Název - česky: ExPlanTech and ExtraPlanT: multiagentní technologie pro plánování výroby, simulace a mezipodnikovou spolupráci
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: International Journal of Computer Systems Science & Engineering
Svazek: 20
Číslo vydání: 5
Strana: 357 - 367
ISBN: 0267-6192
/ 2008-05-19 13:44:21 /

Klíčová slova

multi-agent technology, production planning, decision making support, ExPlanTech, ExtraPlanT

Klíčová slova v češtině

multiagentní technologie, plánování výroby, podpora rozhodování, ExPlanTech, ExtraPlanT

BibTeX

@ARTICLE{HodikJ_2005_ExPlanTechand,
 author = {Hod\'{i}k, J. and Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P. and P\v{e}chou\v{c}ek, M. and Vok\v{r}\'{i}nek, J. and Posp\'{i}\v{s}il, J.},
 title = {ExPlanTech and ExtraPlanT: multi-agent technology for production planning, simulation and extra-enterprise collaboration},
 year = {2005},
 journal = {International Journal of Computer Systems Science & Engineering},
 volume = {5},
 pages = {357-367},
 series = {20},
 ISBN = {0267-6192},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HodikJ_2005_ExPlanTechand},
}