Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hoidekr, J. and Pražák, A. and Psutka, J. and Tychtl, Z. : Systém automatického vyhledávání klíčových segmentů v rozsáhlém audiovizuálním archivu hokejových zápasů . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.

Abstrakt

Jedná se o ucelenou technologii pro automatické vyhledávání klíčových segmentů v rozsáhlém audiovizuálním archivu hokejových zápasů. Technologie využívá dvouprůchodový proces, kdy v prvním průchodu dojde k indexaci archivu a vytvoření slovních mřížek s využitím systému rozpoznávání souvislé řeči s velkým slovníkem a ve druhém průchodu je pak možné v tomto archivu velmi rychle (v reálném čase) vyhledávat libovolné sekvence slov. Nalezené audio(vizuální) sekvence jsou pak uživateli přehrány. Každé nasazení technologie je úzce svázáno s charakterem úlohy, a to zejména z důvodů přípravy odpovídajících slovníků, jazykových a akustických modelů. Archiv záznamů hokejových zápasů sestává z desítek záznamů televizních přenosů zápasů turnaje mistrovství světa v hokeji. Tato ucelená technologie byla předána České televizi k testování ve zkušebním (ověřovacím) provozu.

Abstrakt v češtině

Jedná se o ucelenou technologii pro automatické vyhledávání klíčových segmentů v rozsáhlém audiovizuálním archivu hokejových zápasů. Technologie využívá dvouprůchodový proces, kdy v prvním průchodu dojde k indexaci archivu a vytvoření slovních mřížek s využitím systému rozpoznávání souvislé řeči s velkým slovníkem a ve druhém průchodu je pak možné v tomto archivu velmi rychle (v reálném čase) vyhledávat libovolné sekvence slov. Nalezené audio(vizuální) sekvence jsou pak uživateli přehrány. Každé nasazení technologie je úzce svázáno s charakterem úlohy, a to zejména z důvodů přípravy odpovídajících slovníků, jazykových a akustických modelů. Archiv záznamů hokejových zápasů sestává z desítek záznamů televizních přenosů zápasů turnaje mistrovství světa v hokeji. Tato ucelená technologie byla předána České televizi k testování ve zkušebním (ověřovacím) provozu.

Detail publikace

Název: Systém automatického vyhledávání klíčových segmentů v rozsáhlém audiovizuálním archivu hokejových zápasů
Autor: Hoidekr, J. ; Pražák, A. ; Psutka, J. ; Tychtl, Z.
Název - česky: Systém automatického vyhledávání klíčových segmentů v rozsáhlém audiovizuálním archivu hokejových zápasů
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Klíčová slova

audio-visual, archive, searching, speech recognition, key word spotting

Klíčová slova v češtině

audio-vizuální, archiv, vyhledávání, rozpoznávání řeči, vyhledávání klíčových slov

BibTeX

@MISC{HoidekrJ_2007_System,
 author = {Hoidekr, J. and Pra\v{z}\'{a}k, A. and Psutka, J. and Tychtl, Z.},
 title = {Syst\'{e}m automatick\'{e}ho vyhled\'{a}v\'{a}n\'{i} kl\'{i}\v{c}ov\'{y}ch segment\r{u} v rozs\'{a}hl\'{e}m audiovizu\'{a}ln\'{i}m archivu hokejov\'{y}ch z\'{a}pas\r{u}},
 year = {2007},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HoidekrJ_2007_System},
}