Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Houdová, L. : Associative Learning Model Connected With the Performed Experiment . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 180-185, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.

Abstrakt

Biological model of associative learning appear from data handling, theoretical knowledge of associative learning mechanism (activity-dependent neuromodulation), Rescorla-Wagner biological model and experimental data by classical conditioning training. The task is to find out weaknesses of experiment and data handling (especially influence of small number a data or not dividing sets of mice).

Abstrakt v češtině

Biologický model asociativního učení je založen na základě teoretických znalostí mechanismů učení, na Rescorla-Wagnerovo biologickém modelu a experimentálních datech. Cílem je najít slabiny prováděných experimentů (vliv malého množství dat a nerozdělení odlišných souborů experimentálních objektů).

Detail publikace

Název: Associative Learning Model Connected With the Performed Experiment
Autor: Houdová, L.
Název - česky: Model asociativního učení v souvislosti s provedeným experimentem
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.11.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences
Strana: 180 - 185
ISBN: 978-80-7043-574-8
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 13.11.2007 - 13.11.2007
/ /

Klíčová slova

biological modelling, associative learning, Pavlovian's conditioning training, Rescorla-Wagner biological model

Klíčová slova v češtině

biologické modelování, asociativní učení, Pavlovské podmiňování, Rescorlův-Wagnerův biologický model

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HoudovaL_2007_AssociativeLearning,
 author = {Houdov\'{a}, L.},
 title = {Associative Learning Model Connected With the Performed Experiment},
 year = {2007},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {180-185},
 ISBN = {978-80-7043-574-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HoudovaL_2007_AssociativeLearning},
}