Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Houdová Lenka and Jelínek Libor and Janeček Eduard : Fault Liability and Maintenance Cost Modeling of a Steam Turbine . International Conference on Environment and Electrical Engineering, p. 1-4, Wroclaw University of Technology, Karpacz, Poland, 2009.

Abstrakt

This paper focuses on modeling of power stations technological equipment reliability. There is described a method of failure model creation, based on failure and repairs data of a particular components, and cost model creation, based on costs specification. At first there is mentioned the data processing procedure, problems of appropriate stochastic parameters inference and total characterization of failure model connected with small number of data and their dependence on operational conditions in concrete. This model should be able to predict the future conditions and to estimate important evaluation indicators. For that reason it is necessary to introduce the software, which is used for simulation, visualization and optimization future development of evaluation indicators possibilities. This work is a part of the joint project of the UWB and Škoda Power company called ?Operational availability and maintenance cost optimization with the computer support?.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá problematikou modelování spolehlivosti technologického zařízení elektráren. Popisuje postup vytváření modelu poruchovosti na základě dat o poruchách a opravách jednotlivých komponent a modelu nákladovosti na základě cenové specifikace. Zabývá se problematikou odvozování příslušných pravděpodobnostních parametrů a celkové parametrizace poruchovostního modelu při malém množství vstupních dat, a jejich značné závislosti na provozních podmínkách. Popisuje programový prostředek využitý pro implementaci modelu, simulace dostupnosti, nákladovosti údržby a optimalizace. Příspěvek vychází z projektu řešeného ve spolupráci se Škoda Power zaměřeného na modelování technické poruchovosti parních turbín a optimalizace nákladů na jejich údržbu.

Detail publikace

Název: Fault Liability and Maintenance Cost Modeling of a Steam Turbine
Autor: Houdová Lenka ; Jelínek Libor ; Janeček Eduard
Název - česky: Modelování poruchovosti a nákladů na údržbu parních turbín
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: International Conference on Environment and Electrical Engineering
Strana: 1 - 4
ISBN: 978-3-940471-10-9
Nakladatel: Wroclaw University of Technology
Místo vydání: Karpacz, Poland
Datum: 13.5.2009
2011-03-15 16:21:44 / 2011-03-15 16:21:44 / 1

Klíčová slova

fault liability, cost maintenance, steam turbine, data processing, simulation, optimization

Klíčová slova v češtině

fault liability, cost maintenance, steam turbine, data processing

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HoudovaLenka_2009_FaultLiabilityand,
 author = {Houdov\'{a} Lenka and Jel\'{i}nek Libor and Jane\v{c}ek Eduard},
 title = {Fault Liability and Maintenance Cost Modeling of a Steam Turbine},
 year = {2009},
 publisher = {Wroclaw University of Technology},
 journal = {International Conference on Environment and Electrical Engineering},
 address = {Karpacz, Poland},
 pages = {1-4},
 ISBN = {978-3-940471-10-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HoudovaLenka_2009_FaultLiabilityand},
}