Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Houdová Lucie : Advanced IT technologies for support of bone marrow donor searching for transplantation . Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění, vol. 1, p. 36, Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2010.

Abstrakt

K dosažení co největšího úspěchu při transplantaci krvetvorných buněk je nutné co nejvíce urychlit proces výběru dárce, zjednodušit komunikaci mezi příslušnými centry, usnadnit výběr dárce odborníkovi a zachovat co největší bezpečnost v celém procesu vyhledávání. Je však nutné ji přizpůsobit několika faktorům (např. geografickému rozložení populace, stavu pacienta). Podpora zmíněného je základní funkčností systémů IT v registru (ČNRDD).

Abstrakt v češtině

K dosažení co největšího úspěchu při transplantaci krvetvorných buněk je nutné co nejvíce urychlit proces výběru dárce, zjednodušit komunikaci mezi příslušnými centry, usnadnit výběr dárce odborníkovi a zachovat co největší bezpečnost v celém procesu vyhledávání. Je však nutné ji přizpůsobit několika faktorům (např. geografickému rozložení populace, stavu pacienta). Podpora zmíněného je základní funkčností systémů IT v registru (ČNRDD).

Detail publikace

Název: Advanced IT technologies for support of bone marrow donor searching for transplantation
Autor: Houdová Lucie
Název - česky: Rozvoj IT podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění
Číslo vydání: 1
Strana: 36
ISBN: 978-80-7177-034-3
Nakladatel: Euroverlag, s.r.o.
Místo vydání: Plzeň
Datum: 25.11.2010
2011-03-15 16:21:55 / 2011-03-15 16:21:55 / 1

Klíčová slova

CNMDR, bone marrow transplantation, HLA, uncertainty, probabilistic models

Klíčová slova v češtině

ČNRDD, transplantace kostní dřeně, HLA, neurčitost, pravděpodobnostní modely

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HoudovaLucie_2010_AdvancedIT,
 author = {Houdov\'{a} Lucie},
 title = {Advanced IT technologies for support of bone marrow donor searching for transplantation},
 year = {2010},
 publisher = {Euroverlag, s.r.o.},
 journal = {Diagnostika, l\'{e}\v{c}ba a prevence z\'{a}va\v{z}n\'{y}ch civiliza\v{c}n\'{i}ch onemocn\v{e}n\'{i}},
 address = {Plze\v{n}},
 volume = {1},
 pages = {36},
 ISBN = {978-80-7177-034-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HoudovaLucie_2010_AdvancedIT},
}