Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hrušák, J. and Černý, V. and Pánek, D. : A new approach to system structure reconstruction based on a generalized Tellegen principle . Proceedings of the 16th IFAC World Congress, vol. 1, p. 1293-1298, Elsevier, Oxford, 2006.

Abstrakt

The paper deals with a new problem of system structure reconstruction in the area of strictly causal system representations. The proposed approach to the problem solution is based on generalization of Tellegen's theorem well known from electrical engineering. Consequently, mathematically as well as physically correct results are obtained. Some known and often used system representation structures are discussed from the developed point of view.

Abstrakt v češtině

Článek pojednává o novém problému rekonstrukce struktury systémů v oblasti striktně kauzálních reprezentací. Navržený přístup k řešení problému je založen na zobecnění Tellegenovy věty známé z elektrotechniky. Důsledkem toho jsou obdrženy matematicky a fyzikálně korektní výsledky. Na závěr jsou ze stanoveného úhlu pohledu diskutovány některé známé a často užívané struktury reprezentací systémů.

Detail publikace

Název: A new approach to system structure reconstruction based on a generalized Tellegen principle
Autor: Hrušák, J. ; Černý, V. ; Pánek, D.
Název - česky: Nový přístup k rekonstrukci struktury systémů založený na zobecněném Tellegenově principu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 16th IFAC World Congress
Číslo vydání: 1
Strana: 1293 - 1298
ISBN: 0-08-045108-X
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
/ /

Klíčová slova

Correctness, Power, Energy, Tellegen, Minimality, Equivalence

Klíčová slova v češtině

Korektnost, Výkon, Energie, Tellegen, Minimalita, Ekvivalence

BibTeX

@INBOOK{HrusakJ_2006_Anewapproachto,
 author = {Hru\v{s}\'{a}k, J. and \v{C}ern\'{y}, V. and P\'{a}nek, D.},
 title = {A new approach to system structure reconstruction based on a generalized Tellegen principle},
 year = {2006},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {Proceedings of the 16th IFAC World Congress},
 address = {Oxford},
 volume = {1},
 pages = {1293-1298},
 ISBN = {0-08-045108-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HrusakJ_2006_Anewapproachto},
}