Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hrúz, M. and Campr, P. : An Overview of Features for a Sign Language Recognition System from the Database UWB-06-SLR-A . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences (YRCAS 2007), p. 186-191, University of West Bohemi, Pilsen, Czech Republic, 2007.

Další informace


YRCAS 2007

Abstrakt

This paper describes an approach to the UWB-06-SLR-A database, gives some examples of features that will be extracted for a Sign Language Recognition system and takes a deeper look into the estimation of Fundamental matrix from the available data.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje zpracování databáze UWB-06-SLR-A, uvádí příklady příznaků, které budou extrahovány pro systém rozpoznávání znakové řeči a zabývá se odhadem fundamentální matice z dostupných dat.

Detail publikace

Název: An Overview of Features for a Sign Language Recognition System from the Database UWB-06-SLR-A
Autor: Hrúz, M. ; Campr, P.
Název - česky: Přehled příznaků využitelných pro rozpoznávání znakové řeči z dotabáze UWB-06-SLR-A
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.11.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences (YRCAS 2007)
Strana: 186 - 191
ISBN: 978-80-7043-574-8
Nakladatel: University of West Bohemi
Místo vydání: Pilsen, Czech Republic
Datum: 13.11.2007 - 13.11.2007
/ 2008-04-03 15:43:04 /

Klíčová slova

Sign language recognition, Czech sign language database, fundamental matrix, features for SLR

Klíčová slova v češtině

rozpoznávání znakové řeči, databáze české znakové řeči, fundamentální matice, příznaky pro rozpoznávání znakové řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HruzM_2007_AnOverviewof,
 author = {Hr\'{u}z, M. and Campr, P.},
 title = {An Overview of Features for a Sign Language Recognition System from the Database UWB-06-SLR-A},
 year = {2007},
 publisher = {University of West Bohemi},
 journal = {The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences (YRCAS 2007)},
 address = {Pilsen, Czech Republic},
 pages = {186-191},
 ISBN = {978-80-7043-574-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HruzM_2007_AnOverviewof},
}