Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hrúz Marek and Široký Jan and Maňas David : Knoop hardness measurement using computer vision. . Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions", vol. 21, p. 537-538, Vienna, Zadar, Croatia, 2010.

Abstrakt

Rapid increase of computational performance of personal computers has enabled employment of automatic hardness measurement in the last decade. It reduces the human factor in measurement and speeds up the measurement process. On the other hand, the automatic measurement often fails, when the specimen surface is not well prepared. Robust image processing algorithm is crucial for the automatic hardness measurement. The article introduces a combination of an advanced image processing technique called Active Shape Modeling (ASM) and a sophisticated model estimation technique called Particle Filtering (PF). It enables measurement of rough polished specimens and minimizes the effect of specimen surface properties.

Abstrakt v češtině

Výrazné zvýšení výkonu počítačů umožnilo pracovat na automatickém měření tvrdosti. To snižuje míru lidské činnosti a umožňuje provádět rychlé a efektivní měření. Někdy však dochází k selhání automatické vyhodnocení z důvodu špatné přípravy vzorku.Robustní algoritmus zpracování obrazu je nezbytný pro automatické vyhodnocení obrazu. Předložený článek seznamuje s pokročilou technologií zpracování obrazu zvanou Active Shape Modelling v kombinaci s modrní technikou odhadu Particle Filtering. Tato metoda umožňuje měření vzorku s větší drsností povrchu a minimalizuje chybu vyhodnocení.

Detail publikace

Název: Knoop hardness measurement using computer vision.
Autor: Hrúz Marek ; Široký Jan ; Maňas David
Název - česky: Měření tvrdosti podle Knoopa za využití počítačového vidění.
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions"
Číslo vydání: 21
Strana: 537 - 538
ISBN: 978-3-901509-73-5
Nakladatel: Vienna
Místo vydání: Zadar, Croatia
2011-03-15 16:21:55 / 2011-03-15 16:21:55 / 1

Klíčová slova

microhardness, knoop, active shape modeling

Klíčová slova v češtině

mikrotvrdost, knoop, active shape modelování

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HruzMarek_2010_Knoophardness,
 author = {Hr\'{u}z Marek and \v{S}irok\'{y} Jan and Ma\v{n}as David},
 title = {Knoop hardness measurement using computer vision.},
 year = {2010},
 publisher = {Vienna},
 journal = {Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions"},
 address = {Zadar, Croatia},
 volume = {21},
 pages = {537-538},
 ISBN = {978-3-901509-73-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HruzMarek_2010_Knoophardness},
}