Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hrúz Marek and Campr Pavel and Dikici Erinc and Kindiroglu A. Alp and Krňoul Zdeněk and Ronzhin Alexander and Sak Hasim and Schorno Daniel and Yalcin Hulya and Akarun Lale and Aran Oya and Karpov Alexey and Saraclar Murat and Železný Miloš : Automatic fingersign-to-speech translation system . Journal on Multimodal User Interfaces, vol. 4, p. 61-79, Springer Berlin / Heidelberg, 2011.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


Springer

Abstrakt

The aim of this paper is to help the communication of two people, one hearing impaired and one visually impaired by converting speech to fingerspelling and fingerspelling to speech. Fingerspelling is a subset of sign language, and uses finger signs to spell letters of the spoken or written language. We aim to convert finger spelled words to speech and vice versa. Different spoken languages and sign languages such as English, Russian, Turkish and Czech are considered.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje systém, který umožňuje vzájemnou komunikaci sluchově a zrakově postižených osob, s využitím konverze mluvené řeči do animace prstové znakové abecedy a naopak. V tomto článku je uvažováno využití několika jazyků: angličtina, ruština, turečtina a čeština.

Detail publikace

Název: Automatic fingersign-to-speech translation system
Autor: Hrúz Marek ; Campr Pavel ; Dikici Erinc ; Kindiroglu A. Alp ; Krňoul Zdeněk ; Ronzhin Alexander ; Sak Hasim ; Schorno Daniel ; Yalcin Hulya ; Akarun Lale ; Aran Oya ; Karpov Alexey ; Saraclar Murat ; Železný Miloš
Název - česky: Systém pro automatický překlad prstové znakové abecedy do mluvené řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 5.7.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Journal on Multimodal User Interfaces
Číslo vydání: 4
Strana: 61 - 79
DOI: 10.1007/s12193-011-0059-3
ISSN: 1783-7677
Nakladatel: Springer Berlin / Heidelberg
/ 2012-11-07 10:36:58 /

Klíčová slova

Fingerspelling recognition, Speech recognition, Fingerspelling synthesis, Speech synthesis

Klíčová slova v češtině

Rozpoznávání prstové abecedy, rozpoznávání řeči, syntéza prstové abecedy znakového jazyka, syntéza mluvené řeči

BibTeX

@ARTICLE{HruzMarek_2011_Automatic,
 author = {Hr\'{u}z Marek and Campr Pavel and Dikici Erinc and Kindiroglu A. Alp and Kr\v{n}oul Zden\v{e}k and Ronzhin Alexander and Sak Hasim and Schorno Daniel and Yalcin Hulya and Akarun Lale and Aran Oya and Karpov Alexey and Saraclar Murat and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {Automatic fingersign-to-speech translation system},
 year = {2011},
 publisher = {Springer Berlin / Heidelberg},
 journal = {Journal on Multimodal User Interfaces},
 volume = {4},
 pages = {61-79},
 ISSN = {1783-7677},
 doi = {10.1007/s12193-011-0059-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HruzMarek_2011_Automatic},
}