Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hrúz Marek : Automatic sign categorization using visual data . The proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility, ASSETS '11, p. 229-230, ACM, New York, NY, USA, 2011.

Detail publikace

Název: Automatic sign categorization using visual data
Autor: Hrúz Marek
Název - česky: Automatická kategorizace pojmů znakové řeči za využití obrazových dat
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility
Svazek: ASSETS '11
Strana: 229 - 230
DOI: 10.1145/2049536.2049581
ISBN: 978-1-4503-0920-2
Nakladatel: ACM
Místo vydání: New York, NY, USA
/ 2013-09-23 10:19:23 /

Klíčová slova

sign categorization, sign language, visual tracking

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HruzMarek_2011_Automaticsign,
 author = {Hr\'{u}z Marek},
 title = {Automatic sign categorization using visual data},
 year = {2011},
 publisher = {ACM},
 journal = {The proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility},
 address = {New York, NY, USA},
 pages = {229-230},
 series = {ASSETS '11},
 ISBN = {978-1-4503-0920-2},
 doi = {10.1145/2049536.2049581},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HruzMarek_2011_Automaticsign},
}