Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hrúz Marek and Campr Pavel and Krňoul Zdeněk and Železný Miloš and Aran Oya and Santemiz Pinar : Multi-modal dialogue system with sign language capabilities . ASSETS'11: Proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, 2011.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


acm portal

Abstrakt

This paper presents the design of a multimodal sign-language-enabled dialogue system. Its functionality was tested on a prototype of an information kiosk for the deaf people providing information about train connections. We use an automatic computer-vision-based sign language recognition, automatic speech recognition and touchscreen as input modalities. The outputs are shown on a screen displaying 3D signing avatar and on a touchscreen displaying graphical user interface. The information kiosk can be used both by hearing users and deaf users in several languages. We focus on description of sign language input and output modality.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje návrh multimodálního dialogového systému s podporou znakové řeči. Jeho funkčnost byla testována na prototypu informačního kiosku pro neslyšící osoby, který poskytuje informace o vlakových spojeních. Systém využívá tyto vstupní modality: počítačové vidění, rozpoznávání znakového jazyka, automatické rozpoznávání řeči a dotykovou obrazovku. Výstupní modalitu představují 3D animace avatara na jedné obrazovce a grafické uživatelské rozhraní na druhé dotykové obrazovce. Informační kiosek může být použit pro sluchově postižené a neslyšící uživatelé v několika jazycích. Článek je zaměřen na popis vstupních a výstupních modalit vyjádřených znakovým jazykem.

Detail publikace

Název: Multi-modal dialogue system with sign language capabilities
Autor: Hrúz Marek ; Campr Pavel ; Krňoul Zdeněk ; Železný Miloš ; Aran Oya ; Santemiz Pinar
Název - česky: Multimodální dialogový systém s podporou znakového jazyka
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 22.10.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: ASSETS'11: Proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility
DOI: 10.1145/2049536.2049599
/ 2012-11-07 10:41:48 /

Klíčová slova

sign language, visual tracking, sign categorization

Klíčová slova v češtině

znakový jazyk, sledování v obraze, kategorizace znaků

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HruzMarek_2011_Multi-modaldialogue,
 author = {Hr\'{u}z Marek and Campr Pavel and Kr\v{n}oul Zden\v{e}k and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s} and Aran Oya and Santemiz Pinar},
 title = {Multi-modal dialogue system with sign language capabilities},
 year = {2011},
 booktitle = {ASSETS'11: Proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility},
 doi = {10.1145/2049536.2049599},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HruzMarek_2011_Multi-modaldialogue},
}