Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hrúz Marek and Trojanová Jana and Železný Miloš : Local Binary Pattern based features for sign language recognition . Pattern Recognition and Image Analysis, p. 519-526, 2012.

Detail publikace

Název: Local Binary Pattern based features for sign language recognition
Autor: Hrúz Marek ; Trojanová Jana ; Železný Miloš
Název - česky: LBP příznaky pro rozpoznávání znakové řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.1.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Pattern Recognition and Image Analysis
Strana: 519 - 526
DOI: 10.1134/S1054661812040062
ISSN: 1054-6618
/ 2013-09-23 14:45:03 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HruzMarek_2012_LocalBinaryPattern,
 author = {Hr\'{u}z Marek and Trojanov\'{a} Jana and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {Local Binary Pattern based features for sign language recognition},
 year = {2012},
 journal = {Pattern Recognition and Image Analysis},
 pages = {519-526},
 ISSN = {1054-6618},
 doi = {10.1134/S1054661812040062},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HruzMarek_2012_LocalBinaryPattern},
}