Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hrúz Marek and Zimmermann Petr and Pirner Ivan and Železný Miloš and Vodňanský Jan : Automatická detekce a klasifikace dopravních objektů . 2013.

Abstrakt

Navržený modul slouží k detekci a klasifikaci dopravního značení vyskytujícího se na území ČR dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. Algoritmus je implementován v programovacím jazyce C++ s využitím knihovny openCV 2.4.5.

Abstrakt v češtině

Navržený modul slouží k detekci a klasifikaci dopravního značení vyskytujícího se na území ČR dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. Algoritmus je implementován v programovacím jazyce C++ s využitím knihovny openCV 2.4.5.

Detail publikace

Název: Automatická detekce a klasifikace dopravních objektů
Autor: Hrúz Marek ; Zimmermann Petr ; Pirner Ivan ; Železný Miloš ; Vodňanský Jan
Název - česky: Automatická detekce a klasifikace dopravních objektů
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2013
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie
/ 2015-09-29 09:54:52 /

Klíčová slova

detekce, klasifikace, dopravní objekty

Klíčová slova v češtině

detekce, klasifikace, dopravní objekty

BibTeX

@MISC{HruzMarek_2013_Automatickadetekce,
 author = {Hr\'{u}z Marek and Zimmermann Petr and Pirner Ivan and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s} and Vod\v{n}ansk\'{y} Jan},
 title = {Automatick\'{a} detekce a klasifikace dopravn\'{i}ch objekt\r{u}},
 year = {2013},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HruzMarek_2013_Automatickadetekce},
}