Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Hrúz Marek and Pirner Ivan and Zimmermann Petr and Železný Miloš : Detekce a klasifikace dopravních značek . 2013.

Další informace


odkaz

Abstrakt

Program slouží k detekci a klasifikaci dopravního značení vyskytujícího se na území ČR dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. Algoritmus je implementován v programovacím jazyce C++ s využitím knihovny openCV 2.4.5.

Abstrakt v češtině

Program slouží k detekci a klasifikaci dopravního značení vyskytujícího se na území ČR dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. Algoritmus je implementován v programovacím jazyce C++ s využitím knihovny openCV 2.4.5.

Detail publikace

Název: Detekce a klasifikace dopravních značek
Autor: Hrúz Marek ; Pirner Ivan ; Zimmermann Petr ; Železný Miloš
Název - česky: Detekce a klasifikace dopravních značek
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2013
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie
/ 2015-09-29 09:44:18 /

Klíčová slova

detekce, klasifikace, dopravní značky

Klíčová slova v češtině

detekce, klasifikace, dopravní značky

BibTeX

@MISC{HruzMarek_2013_Detekceaklasifikace,
 author = {Hr\'{u}z Marek and Pirner Ivan and Zimmermann Petr and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {Detekce a klasifikace dopravn\'{i}ch zna\v{c}ek},
 year = {2013},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HruzMarek_2013_Detekceaklasifikace},
}