Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Huspeka, J. : Návrh řízení modelu vrtulníku . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 97-105, Západočeská univerzita , Plzeň, 2006.

Abstrakt

Tento článek se zabývá návrhem zpětnovazebního řízení modelu vrtulníku CE 150 distribuovaným firmou HUMUSOFT. Je zde analyzován matematický model vrtulníku a jeho empirické zjednodušení, které je využito při návrhu řízení. Dále je popsána metoda exaktní linearizace pro zjednodušení nelineárního modelu vrtulníku. Pro návrh řízení je použito PID regulátorů s využitím exaktní linearizace.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá návrhem zpětnovazebního řízení modelu vrtulníku CE 150 distribuovaným firmou HUMUSOFT. Je zde analyzován matematický model vrtulníku a jeho empirické zjednodušení, které je využito při návrhu řízení. Dále je popsána metoda exaktní linearizace pro zjednodušení nelineárního modelu vrtulníku. Pro návrh řízení je použito PID regulátorů s využitím exaktní linearizace.

Detail publikace

Název: Návrh řízení modelu vrtulníku
Autor: Huspeka, J.
Název - česky: Návrh řízení modelu vrtulníku
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 14.12.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006
Strana: 97 - 105
ISBN: 80-7043-508-9
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 14.12.2006 - 16.12.2006
/ /

Klíčová slova

helicopter model control, exact linearisation, PID control

Klíčová slova v češtině

řízení modelu vrtulníku, exaktní linearizace, PID regulace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HuspekaJ_2006_Navrhrizeni,
 author = {Huspeka, J.},
 title = {N\'{a}vrh \v{r}\'{i}zen\'{i} modelu vrtuln\'{i}ku},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita },
 journal = {MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {97-105},
 ISBN = {80-7043-508-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HuspekaJ_2006_Navrhrizeni},
}