Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Huspeka, J. : Comparison of tuning rules of the sliding mode-temperature controller . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 192-200, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.

Abstrakt

This paper deals with temperature control of heating/cooling processes. From the control point of view it is important that such processes belong to a class of asymmetrical nonlinear systems and it is why commonly used PID controllers achieve a very limited performance. Firstly, the paper shortly introduce recently developed sliding mode temperature controller. Secondly, there are described two optimization based procedures of automatic tuning, the first one based on theoretical way and the second one, where tuning rules are found by numerical optimization. The main result of the paper is comparison of these procedures. At the end, several illustrating examples are given.

Abstrakt v češtině

Tento článek pojednává o teplotních procesech. Z hlediska řízení se jedná o asymetrické nelineární systémy, což je důvod, proč PID regulátory dosahují vemli omezené přesnosti. Nejprve článek popisuje dříve navržený regulátor s klouzavým režimem. Poté jsou popsány dvě optimalizační metody, první založena na teoretickém výpočtu a druhá na numerické optimalizaci. Hlavní výsledek tohoto článku je srovnání těchto metod. Na konci je několik ilustračních příkladů.

Detail publikace

Název: Comparison of tuning rules of the sliding mode-temperature controller
Autor: Huspeka, J.
Název - česky: Srovnání pravidel ladění teplotního regulátoru s klouzavým režimem
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.11.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences
Strana: 192 - 200
ISBN: 978-80-7043-574-8
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 13.11.2007 - 13.11.2007
/ /

Klíčová slova

Control, heating/cooling process, sliding mode controller, automatic tuning

Klíčová slova v češtině

Řízení, teplotní procesy, regulátor s klouzavým režimem, automatické ladění

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HuspekaJ_2007_Comparisonoftuning,
 author = {Huspeka, J.},
 title = {Comparison of tuning rules of the sliding mode-temperature controller},
 year = {2007},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {192-200},
 ISBN = {978-80-7043-574-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HuspekaJ_2007_Comparisonoftuning},
}