Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Huspeka Jan and Schlegel Miloš : Higher-order sliding mode control of temperature processes . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-9, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.

Abstrakt

This paper deals with temperature control of the temperature processes. Recently developed theory of higher-order sliding modes allows a design of the new control algorithm. This algorithm is based on sliding mode control acting on the higher order time derivatives of the sliding variable. The main advantage of this algorithm lies in elimination of the chattering effect. Another benefit consists in the possibility of using of the simple ON/OFF heaters. Firstly, the paper briefly introduces basic sliding mode control theory and its higher-order generalization. The main aim of the paper is design of the higher-order sliding mode controller for a laboratory model of the temperature process and comparison of this approach with other standard control techniques.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá řízením teplotních procesů. Pomocí teorie klouzavého režimu vyššího řádu můžeme navrhnout nový řídící algoritmus. Tento algoritmus je založen na řízení s klouzavým režimem působícím ve vyšší časové derivaci klouzavé proměnné. Hlavní výhoda spočívá v eliminaci jevu zvaného "chattering". Další výhoda spočívá v možnosti použít jednoduché ON/OFF topení. Článek nejprve stručně uvádí základní teorii řízení s klouzavým režimem a jeho zobecnění na vyšší řád. Dále je uveden návrh řídícího algoritmu s klouzavým režimem vyššího řádu na laboratorní model teplotního procesu a jeho srovnání s jinými standartními technikami řízení.

Detail publikace

Název: Higher-order sliding mode control of temperature processes
Autor: Huspeka Jan ; Schlegel Miloš
Název - česky: Řízení teplotních procesů metodou klouzavého režimu vyššího řádu
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control 2008
Číslo vydání: ;
Strana: 1 - 9
ISBN: 978-80-7395-077-4
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Kouty nad Desnou
Datum: 12.6.2008
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Klíčová slova

control, temperature process, sliding mode, higher order sliding mode

Klíčová slova v češtině

řízení, teplotní procesy, klouzavý režim, klouzavý režim vyššího řádu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HuspekaJan_2008_Higher-ordersliding,
 author = {Huspeka Jan and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {Higher-order sliding mode control of temperature processes},
 year = {2008},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process Control 2008},
 address = {Kouty nad Desnou},
 volume = {;},
 pages = {1-9},
 ISBN = {978-80-7395-077-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HuspekaJan_2008_Higher-ordersliding},
}