Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Huspeka Jan and Méner Martin : Sliding mode control of the cart with inverted pendulum . The 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences, vol. ;, p. 13-18, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008.

Abstrakt

This paper deals with a control of the cart with inverted pendulum using sliding mode control. Firstly, the paper shortly presents the sliding mode control theory. Secondly, the dynamic equations of the model of the cart with the pendulum are introduced. The model is simulated using SimMechanics Toolbox in MATLAB. The main result of this paper is a design of the feedback control using sliding mode control theory.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá řízením vozíku s inverzním kyvadlem pomocí metody řízení s klouzavým režimem. Článek nejprve krátce uvádí teorii řízení s klouzavým režimem. Dále jsou odvozeny rovnice dynamiky vozíku s inverzním kyvadlem. Model je simulován v prostředí SimMechanics v MATLABu. Hlavní výsledek je návrh zpětnovazebného řízení pomocí teorie řízení s klouzavým režimem.

Detail publikace

Název: Sliding mode control of the cart with inverted pendulum
Autor: Huspeka Jan ; Méner Martin
Název - česky: Řízení vozíku s inverzním kyvadlem pomocí klouzavého režimu
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences
Číslo vydání: ;
Strana: 13 - 18
ISBN: 978-80-7043-698-1
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Místo vydání: Plzeň
Datum: 11.11.2008
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Klíčová slova

Control, sliding mode control, inverted pendulum, relay feedback

Klíčová slova v češtině

řízení, řízení s klouzavým režim, inverzní kyvadlo, reléová zpětná vazba

BibTeX

@INPROCEEDINGS{HuspekaJan_2008_Slidingmodecontrol,
 author = {Huspeka Jan and M\'{e}ner Martin},
 title = {Sliding mode control of the cart with inverted pendulum},
 year = {2008},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {The 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences},
 address = {Plze\v{n}},
 volume = {;},
 pages = {13-18},
 ISBN = {978-80-7043-698-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/HuspekaJan_2008_Slidingmodecontrol},
}