Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ircing, P. : Large vocabulary continuous speech recognition of highly inflectional language (Czech) . p. 91, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2003.

Abstrakt

This dissertation concerns the development of the large vocabulary continuous speech recognition (LVCSR) system for highly inflectional languages, with special emphasis on the language modeling.

Abstrakt v češtině

Tato disertace se zabývá vývojem systému pro rozpoznávání souvislé řeči v úlohách s velkým slovníkem pro vysoce flexivní jazyky. Zvláštní důraz je kladen na jazykové modelování.

Detail publikace

Název: Large vocabulary continuous speech recognition of highly inflectional language (Czech)
Autor: Ircing, P.
Název - česky: Rozpoznávání souvislé řeči v úlohách s velkým slovníkem pro vysoce flexivní jazyky (češtinu).
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 12.5.2004
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 91
Místo vydání: Plzeň
Datum: 12.5.2004 - 12.5.2004
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

large vocabulary continuous speech recognition, language modeling, highly inflectional language, Czech

Klíčová slova v češtině

rozpoznávání souvislé řeči v úlohách s velkým slovníkem, jazykové modelování, vysoce flexivní jazyk, čeština

BibTeX

@PHDTHESIS{IrcingP_2003_Largevocabulary,
 author = {Ircing, P.},
 title = {Large vocabulary continuous speech recognition of highly inflectional language (Czech)},
 year = {2003},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {91},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IrcingP_2003_Largevocabulary},
}