Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ircing, P. and Müller, L. : The University of West Bohemia at CLEF 2006, the CL-SR track . DELOS network of excellence on digital libraries, vol. 1, p. 1-6, University of Twente, Enschede, 2006.

Abstrakt

The paper describes the system build by the team from the University of West Bohemia for participation in the CLEF 2006 CL-SR track. We have decided to concentrate only on the monolingual searching in the Czech test collection. We have employed the Czech morphological analyser and tagger in order to perform necessary linguistic preprocessing (lemmatization and stop-word removal). As for the actual search system, we have employed the classical tf.idf approach with blind relevance feedback as implemented in the LEMUR toolkit.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje systém vytvořený týmem Západočeské univerzity pro účely participace v kampani CLEF 2006 CL-SR track. Rozhodli jsme se soustředit pouze na prohledávání české testovací kolekce. Pro účely lingvistického předzpracování dat jsme použili morfologický analyzátor a tagger. Pro vlastní vyhledávání jsme využili klasický tf.idf přístup se slepou zpětnou vazbou tak, jak je implementován v systému LEMUR.

Detail publikace

Název: The University of West Bohemia at CLEF 2006, the CL-SR track
Autor: Ircing, P. ; Müller, L.
Název - česky: Západočeská univerzita v CLEF 2006, CL-SR track
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 20.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: DELOS network of excellence on digital libraries
Číslo vydání: 1
Strana: 1 - 6
ISBN: 1818-8044
ISSN: 1818-8044
Nakladatel: University of Twente
Místo vydání: Enschede
Datum: 20.9.2006 - 22.9.2006
/ /

Klíčová slova

spoken document retrieval

Klíčová slova v češtině

vyhledávání v řečových datech

BibTeX

@ARTICLE{IrcingP_2006_TheUniversityof,
 author = {Ircing, P. and M\"{u}ller, L.},
 title = {The University of West Bohemia at CLEF 2006, the CL-SR track},
 year = {2006},
 publisher = {University of Twente},
 journal = {DELOS network of excellence on digital libraries},
 address = {Enschede},
 volume = {1},
 pages = {1-6},
 ISBN = {1818-8044},
 ISSN = {1818-8044},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IrcingP_2006_TheUniversityof},
}