Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ircing, P. and Müller, L. : Attempts to Search Czech Spontaneous Spoken Interviews - the University of West Bohemia at CLEF 2007 CL-SR track . DELOS network of excellence on digital libraries, vol. 1, p. 1-5, 2007.

Abstrakt

The paper presents an overview of the system build and experiments performed for the CLEF 2007 CL-SR track by the University of West Bohemia. We have concentrated on the monolingual experiments using the Czech collection only. The approach that was successfully employed by our team in the last year's campaign (simple tf.idf model with blind relevance feedback, accompanied with solid linguistic preprocessing) was used again but the set of performed experiments was broadened.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje systém postavený a experimenty provedené v rámci CLEF 2007 CL-SR track týmem Západočeské univerzity. Soustředili jsme se na monoligvní experimenty s použitím pouze české kolekce. Přístup, který se osvědčil v minulém ročníku kampaně (jednoduchý tf.idf model se slepou zpětnou vazbou, doplněný o důkladné lingvistické předzpracování), byl použit znovu, ale množina experimentů byla rozšířena.

Detail publikace

Název: Attempts to Search Czech Spontaneous Spoken Interviews - the University of West Bohemia at CLEF 2007 CL-SR track
Autor: Ircing, P. ; Müller, L.
Název - česky: Pokusy o vyhledávání ve spontánních mluvených českých rozhovorech - Západočeská univerzita v CLEF 2007 CL-SR track
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: DELOS network of excellence on digital libraries
Číslo vydání: 1
Strana: 1 - 5
ISBN: 1818-8044
/ /

Klíčová slova

Speech retrieval, Experimentation

Klíčová slova v češtině

Vyhledávání v řečových datech, experimenty

BibTeX

@ARTICLE{IrcingP_2007_AttemptstoSearch,
 author = {Ircing, P. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Attempts to Search Czech Spontaneous Spoken Interviews - the University of West Bohemia at CLEF 2007 CL-SR track},
 year = {2007},
 journal = {DELOS network of excellence on digital libraries},
 volume = {1},
 pages = {1-5},
 ISBN = {1818-8044},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IrcingP_2007_AttemptstoSearch},
}